BREAK IT DOWN-THREE SONGS(MINI-CD)

Med medlemmar från gamla Older than Dirt och Cerebros Exprimidos för att nämna några av grupperna så blir jag lite nyfiken. Jag trodde det skulle vara tuffare än såhär men det finns ett sound här som ekar av 77-punk tillsammans med en liten del anarchopunk och då är det lugnare grupper som Mob och liknande som är inspirationen? Tre låtar endast och det känns som om gruppen är skickliga musiker men jag skulle nog vilja höra en ”riktigt” skiva med mer låtar för att fullständigt kunna bedöma dem. Jag gillar det men skulle nog vilja ha lite mer fart. 5/7-2010

******

BREAK IT DOWN-THREE SONGS(MINI-CD)

With members from old Older than Dirt and Cerebros Exprimidos just to mention some of the groups so become I curious. I thought it would be tougher than this but there´s a sound which is echoing of 77-punk together with a little part anarchopunk and then it´s the more calmer groups like Mob and similar which is the inspiration? Three songs only and it feels like if the group is skilful musicans but I want to hear a “real” record with more songs to judge them more than this. I like it but I want to have some more speed. 5/7-2010