BREAKING STRAIN-SPIT AND DIE(CD-BUNK RECORDS)

En del grupper balanserar på linjen mellan punk och hardcore och har ibland svårt att bestämma sig och då kan det bli lite platt pannkaka av det hela men jag tycker nog att denna grupp som faktiskt gör just detta…balanserar alltså lyckas riktigt bra med det. Jag tycker att deras 12 låtar håller väldigt hög klass och de lyckas uppehålla mitt intresse riktigt mycket för sin musik och jag gillar att de spelar så pass snabbt som de gör men ändå behåller melodierna. Lite samma känsla som man hör när man hör NOFX fast Breaking the Strain spelar lite hårdare än just den gruppen. Jag blir nästan lika fascinerad varje gång över att det finns så mycket bra musik i världen som det gör och Break The Strain visar upp en mycket trevlig sida som gör att mitt hopp till alla punkband stärks och att efter att punken bröt igenom 1977 har det nästan gått 40 år men det kommer hela tiden bra band..det ger hopp om framtiden och det betyder också att jag blivit väldigt gammal eftersom jag varit med hela vägen. 4/2-2015

*******

BREAKING STRAIN-SPIT AND DIE(CD-BUNK RECORDS)

Some groups teetering on the line between punk and hardcore and sometimes hard to decide and then it can become a bit flat pancake of it all but I think that this group actually does just that ... balances thus succeeds quite well with it. I think their 12 songs are of very high class and they manage to maintain my interest really much for their music and I like that they play so quickly that they do but still retains the melodies. Bit the same feeling as you hear when you hear NOFX fixed Breaking the Strain play a little harder than that particular group. I will be almost as fascinated every time that there is so much good music in the world that it does and Break The Strain shows off a very nice site that makes my hope to all punk bands strengthened, and that after that punk broke through in 1977, it has almost gone 40 years but it will constantly good band..det gives hope for the future and it also means that I have become very old, because I have been through all the way. 4/2-2015