BRATISLAVSKE DIEVCATA- BRATISLAVSKE DIEVCATA(CD-PHR RECORDS PHR253)

********

Lite förvirrande att båda skivorna jag har med gruppen heter likadant. För båda är självbetitlade men vad gör det när musiken är såpass bra. Jag fick Houba på samma gång och det var väl lite mer fart i deras musik och Bratislavske Dievcata spelar en lite lugnare typ av punk men det tar inte ifrån dem att det är bra för det. Jag tänker lite på tidig punk många gånger men med en modern touch för ljudet är riktigt bra och det var väl inte så ofta det 77-78 precis. Så PHR Records har ännu en gång lyckats få tag på bra grupper till sitt bolag och det är inte ofta man blir besvikna på detta bolags skivor och jag tycker nog att de är ett av världens bästa punkbolag och jag skulle nog vilja säga att de som missat de här grupperna är det synd om. Mycket attityd är det i Bratislavske Dievcata och i dera slåt Make Up tycker jag mig höra influenser från Peter and the Test tube Babies men det kanske är bara jag som gör det….Skitsamma egentligen för det är bra punk vi snackar om och liksom många andra tjeckiska band känns det som om de har bra refränger att sjunga med i och en liveupplevelse är nog stor med den här gruppen. 28/10-2020


********

BRATISLAVSKE DIEVCATA- BRATISLAVSKE DIEVCATA(CD-PHR RECORDS PHR253)

A bit confusing that both records I have with the group have the same name. For both are self-titled but what does it do when the music is so good. I got Houba at the same time and there was probably a little more speed in their music and Bratislavske Dievcata plays a slightly calmer type of punk but it does not take away from them that it is good anyway. I think a little about early punk many times but with a modern touch for the sound is really good and it was probably not that often it 77-78 exactly. So PHR Records has once again managed to get good groups for their company and it is not often that you are disappointed with this company's records and I think they are one of the world's best punk companies and I would probably say that those who missed these groups are a pity. There's a lot of attitude in Bratislavske Dievcata and in their beat Make Up I think I hear influences from Peter and the Test tube Babies but maybe it's just me who does it…. Czech bands it feels like they have good choruses to sing with and a live experience is probably great with this group. 28/10-2020

BRATISLAVSKE DIEVCATA-BRATISLAVSKE DIEVCATA(CD-PHR RECORDS PHR 216)

 

Tjeckisk punk(eller om det är slovakisk med det namnet) brukar nästan alltid vara bra och jag tror inte att detta är något undantag från den regeln. Ganska rockig typ av punk som kanske ibland nästan mer går över till pubrock men oftast är det snabba låtar och det är där jag gillar de bäst. De kunde skalat av de låtarna som inte går så snabbt eftersom det är i de snabba som jag tycker att gruppen mest kommer till sin rätt. Som vanligt med tjeckisk punk så är det lätt att sjunga med i refränger trots att man inte fattar någonting alls. Men det som slår mig är att de nästan har gjort en skiva som låter som om det är ett gäng olika band som spelar och det kanske är deras mening men för min del låter det lite splittrat även om de mesta av låtarna är bra och med punken som grund. 23/11-2017


*******

BRATISLAVSKE DIEVCATA-BRATISLAVSKE DIEVCATA(CD-PHR RECORDS PHR 216)

Czech punk (or if it's Slovak with that name) usually almost always be good and I do not think this is any exception to that rule. Pretty rocky type of punk, which maybe more and more goes over to pub rock but it's fast songs here too and that's where I like them the best. They could be scaled by those songs that do not go so fast as it's in the fastest way I think the group is most right. As usual with Czech punk, it's easy to sing in the chorus despite not understanding anything at all. But what strikes me is that they almost made a record that sounds like there are a bunch of different bands that play and maybe that's their opinion, but for my part it sounds a bit shattered even if most of the songs are good and with the punk as a basis. 23/11-2017