BRAT ATTACK-THOSE WHO SOW SORROW SHALL REAP RAGE(CD-REBEL TIME RECORDS RTR 002)

Detta är en ganska gammal skiva men det gör den inte mindre bra för det., Den är inspelad 2006-07 och det är musik fylld av ilska, speed och bra melodier. Snygga körer också i det snabba flödet av musik. Jag tycker helt klart att Brat Attack är ett band som vi borde ha hört mer om innan för det är riktigt bra! Jag tycker också att de 14 låtarna alla har potential att kvala in bland det bättre jag hört i genren hardcore de senaste åren faktiskt och jag är mycket förtjust i deras sound för det känns som om de förenat hardcore och USHC på ett ypperligt sätt. Det jag baserar det på är att det finns så mycket melodier och körer i deras musik som man inte är van vid när det gäller denna typ av snabba musik och här lyckats de med konststycket att faktiskt trots det snabba soundet att alltid hålla en rak kurs mot målet och det målet är riktigt bra punkrock/hardcore. Jag gillar tjejinslaget på Merchants of Beauty. 21/5-2015

********

BRAT ATTACK-THOSE WHO SOW SORROW SHALL REAP RAGE(CD-REBEL TIME RECORDS RTR 002)

This is a pretty old album, but it makes it no less good for it., It was recorded in 2006-07 and it is music full of anger, speed and good melodies. Nice choirs also in the rapid flow of music. I think clearly Brat Attack is a band that we should have heard more about before going for it is really good! I also think that the 14 songs all have the potential to qualify among the better I've heard in the genre of hardcore in recent years actually and I are very fond of their sound because it feels as if the united hardcore and USHC admirably. There I base it on is that there is so much melodies and choruses in their music that one is not used to when it comes to this kind of fast music, and has managed the feat of actually despite the rapid sound to always maintain a straight course towards goal and that goal is really good punk / hardcore. I like the girlinvolvation on Merchants of Beauty. 21/5-2015