BRANT BJÖRK AND THE BROS-SOMERA SOL(CD-DUNA RECORDS DUNA 017/BORDER) När den här gruppen sätter igång så tänker jag en hel del på en grupp som Danko Jones för det är lite av samma stil över deras musik, ganska tuff och gungig bluespunk eller vad man skall kalla den. Han spelade en gång i tiden Kyuss som ni redan vet väl och det var kanske där han lade en grund till detta. Oblivion är en av mina favoritlåtar med sitt lite snabbare tempo och lite punkiga framtoning. Jag tror säkert att ni som annars lyssnar på stonerrock, Danko Jones, gammal punk osv skulle och kommer att uppskatta detta ganska mycket.(SJU) 28/5-07

BRANT BJÖRK AND THE BROS-SOMERA SOL(CD-DUNA RECORDS DUNA 017/BORDER) When this groups comes foreward so do I think a lot of a group like Danko Jones because it´s a little bit of the same style over their music, tough and bubbling bluespunk or what to call it. He once played in Kyuss as you already know and it was maybe there he put the groun to this. Oblivion is one of my favouritesongs with their little bit faster tempo and a little bit punky style. I surely think that you who otherwise listens to stonerrcok, Danko Jones and old punk would like to like this and you surely will do to..(SEVEN) 28/5-07

BRANT BJÖRK AND THE BROS-SAVED BY MAGIC(2 CD DUNA RECORDS DUNA 009) Brant Björk har varit med både i Kyuss och Fu Manchu och det är något som märks nu när han gör denna soloskiva. En dubbel CD till råga på allt med mycket musikalisk frihet i och för sig och han har slagit sig lös från det han ”måste” göra i en grupp. Get into it låter nästan som en tuffare B 52´s låt och den är riktigt fräck. Annars får han till en ganska flummig skiva och jag tänker lite på en modern Jimi Hendrix i många av låtarna och det kanske inte är en fel beskrivning. Låten 73 har en så passande titel för den låter så mycket 70-tal så det nästan är obehagligt och hela skivan har något sådant över sig.(SJU) 11/8-05

BRANT BJÖRK AND THE BROS-SAVED BY MAGIC(2 CD DUNA RECORDS DUNA 009) Brant Björk have been in both in Kyuss and Fu Manchu and that is something which we can notice now when he does this solorecord. A double CD is it also and that with much musical freedom and he have let loose from the things he “must” do in a group. Get into it almost sounds like a tougher B 52´s song and that´s really cool. Otherwise he has a really fuzzy style here and I think a little about a modern Jimi Hendrix in many of the songs and that isn´t maybe a wrong desription. The song 73 have a suitable title because it sounds much 70´s that it´s almost scaring and the whole record have that sound over it.(SEVEN) 11/8-05