BRANDTSON-TRYING TO FIGURE EACH OTHER OUT(MINI-CD/DEEP ELM DER 392)Brandtson är en trevlig liten grupp. De spelar en ganska lugn emocore eller vad man skall kalla det. Men det jag gillar mest med gruppen är deras perfekta sound och inspelning. ett rent ljud som bara känns så trevligt att lyssna på. Svårjämförbart med något annat men jag skulle kunna dra till med vad som helst inom emocore. Brandtson har lyckat att förvalta sina influenser från pop och punk på ett ypperligt sätt kan jag i alla fall säga(ÅTTA)  8/8-00 BRANDTSON-TRYING TO FIGURE EACH OTHER OUT(MINI-CD/DEEP ELM DER 392)Brandtson is a nice little group. They play a calm emocore or what you shall call it. But the thing I like the most is the perfect and clean sound they have got on their recording. It feels really nice to listen to this group because of this. It´s difficult to compare this to something else but I could have been say anything from the emocore world.. Brandtson have succeed to take their influences from pop and punk and make a good record(EIGHT)   8/8-00