BRANDONS-THREE OF A KIND(MINI-CD)

Brandons har ju ett namn att spela för för Kirk Brandon är ju en punkikon men Brandons har inget gemensamt med honom utan här är det ganska snabbspelad punk med 77-influenser tycker jag nog. Det är fem låtar på skivan och det är väl tyvärr ingen låt som fastnar med en gång men jag skall ge skivan mer chanser…var så säkra. För det känns som om det finns någonting där som jag gillar och därför måste jag lyssna igen och igen. Men jag känner mig redan intresserad av nästa skiva med gruppen när jag tror att de har hittat sina låtar och sin stil ännu bättre. Inte så att det är dåligt alls men något mer vill jag nog ha för att kapitulera helt. 8/12-2014

******

BRANDONS-THREE OF A KIND(MINI-CD)

Brandon's got a name to play for because Kirk Brandon's a punk icon but Brandon has nothing in common with him, but here it is pretty fast-paced punk with 77-influences, I think enough. There are five songs on the album and it is well unfortunately no song that sticks straight away but I will give the disc more chances ... was so secure. For it feels like there's something there that I like and therefore I have to listen again and again. But I already feel interested in the next album with the group when I think they've found their songs and their style even better. Not that it's bad at all but something more, I would probably have to surrender completely. 8/12-2014