BRAIN WASHING MACHINE-SEVEN YEARS LATER(CD-GO DOWN RECORDS GOD 079)

Från Italien kommer detta band men de sjunger på engelska och inte på italienska som jag är van att de flesta italienska hardcore och punkband gör. Kanske inte så konstigt att de sjunger på engelska för de spelar varken punk eller hardcore. Utan här snackar vi hårdrock och då menar jag verkligen hårdrock och det känns lite som om de har samma influenser som en grupp som Danko Jones eller något sådant.  Alltså influenser från 70-talet och den hårda musik som uppstod då och senare blev upphov till metal. För jag tycker det finns en hel del fräcka 70-talsinfluenser i deras musik och det gör att jag uppskattar dem mer eftersom jag är uppväxt då. Men jag tror det hade varit ännu fräckare med italienska texter. 12/3-2015

******

BRAIN WASHING MACHINE-SEVEN YEARS LATER(CD-GO DOWN RECORDS GOD 079)

From Italy comes this band but they sing in English and not in Italian as I'm used to most Italian hardcore and punk bands do. Perhaps not so surprising that they sing in English for the play neither punk or hardcore. But here we are talking hard rock and I mean really hard rock and it feels like they have the same influences as a group Danko Jones or something. Thus influences from the 70s and the hard music that arose then and later became rise to the metal. Because I think there are a lot of shameless 70s influences in their music and it makes me appreciate them more because I grew up then. But I think it would have been even bolder with Italian subtitles. 12/3-2015