BRAINWASHER/AXIS OF DESPAIR-SPLIT(SINGEL-FLYKTSODA FLYKTR 029)

 

Jag börjar med de fyra låtar med Örebro-bandet Axis of despair och det är härligt att bli överkörd…och det av musik för det blir man verkligen av Axis of Despair. Grindcoreliknande musik men med en sångare som faktiskt hörs riktigt bra. Trummisen Anders får jobba på riktigt bra efter att ha varit med i Nasum till exempel innan så det är inga problem. Snabba låtar och deras sida med fyra låtar klockar in under 4 minuter. Jag gillar de verkligen och sådan här musik ger mig mycket positiv energi men andra skulle säkert kalla det för oväsen och då helst om man inte är van vid den här typen av musik. Brainwasher med Flyktsodamagnaten Johan på gitarr bjuder oss på två låtar. Inget fel på de heller och här är det två låtar på fem minuter. Så det är riktigt mastodontverk 😉 om man jämför med AOD. Brutal musik helt klart och jag uppskattar nog Brainwasher mer än AOD för jag gillar lite längre låtar än 45  sekunders. Men brutalt är ju verkligen ordet och jag känner mig helt slut efter att ha lyssnat på skivan några gånger nu. Detta är ingen skiva för en ovan lyssnare och att jag som fyller riktigt gammalt imorgon gillar detta säger väl lite om världen idag 😉. KÖP! 13/2-2023


*******

BRAINWASHER/AXIS OF DESPAIR-SPLIT(SINGEL-FLYKTSODA FLYKTR 029)

 

I start with the four songs with Örebro band Axis of despair and it's great to be run over... and that of music for that you really get from Axis of Despair. Grindcore-like music but with a singer who actually hears really well. Drummer Anders gets to work really well after having been in Nasum, for example, before so it's no problem. Fast songs and their four-song side clock in under 4 minutes. I really like them and music like this gives me a lot of positive energy but others would certainly call it noise and then preferably if you are not used to this type of music. Brainwasher with Flyktsoda magnate Johan on guitar offers us two songs. Nothing wrong with those either and here it's two songs in five minutes. So it's really mastodon work 😉 if you compare it to AOD. Brutal music for sure and I probably appreciate Brainwasher more than AOD because I like slightly longer songs than 45 seconds. But brutal is really the word and I feel completely exhausted after listening to the record a few times now. This is not a record for an unaccustomed listener and that I who become really old tomorrow like this says well a little about the world today 😉 . BUY IT! 13/2-2023

BRAINWASHER-VICIOUS CIRCLES(LP-FLYKTSODA FLYKTR 017)

 

Det är en skön känsla av bli överkörd av musik och det blir man av Brainwasher. Här finns det låtar från 13 sekunder till 3.10 och jag gillar verkligen deras manglande. Skönt också tycker jag att sångern hörs såpass bra som den gör. Omslaget är snyggt och man får verkligen en känsla vid första anblicken att det skulle kunna vara en tidig Napalm Death-platta och då menar jag inte bara musikaliskt utan även hur omslaget ser ut. Jag är helt slut på ett positivt sätt när jag lyssnat på skivan och ni som gillar grindcore/hardcore kommer att älska Brainwasher. Bra namn på en bra grupp. Flyktsoda fortsätter att leverera bra och hård musik och här är till och med Johan själv med och spelar. Jag är så positivt överraskad av detta för jag fick för mig att det skulle vara mindre bra men det är ju en lysande skiva i den hårdare skolan…Att inte köpa den här skivan och kalla sig punkare vore som att säga att man inte är rojalist och ändå titta på kungabröllop(fattade inte den själv….) KÖP FÖR FAN! 5/10-2021


********

BRAINWASHER-VICIOUS CIRCLES(LP-FLYKTSODA FLYKTR 017)

It's a nice feeling to be overwhelmed by music and it's what you get from Brainwasher. Here are songs from 13 seconds to 3.10 and I really like their fast music. I also think that the singer sounds as good as it does. The cover is nice and you really get the feeling at first glance that it could be an early Napalm Death album and then I mean not only musically but also how the cover looks like. I am completely finished in a positive way when I have listened to the album and you who like grindcore / hardcore will love Brainwasher. Good name for a good group. Flyktsoda continues to deliver good and hard music and here even Johan himself is playing. I am so positively surprised by this because I thought it would be less good but it is a brilliant record in the harder school… Not to buy this record and call yourself a punk would be like saying that you are not a royalist and still watch a royal wedding (did not understand that myself….) BUY FOR FUCKS SAKE! 5/10-2021

BRAINWASHER-PROCRUSTEAN BED(KASSETT-FLYKTSODA FLYKTR06)

 

Den här gruppen kommer från Göteborg, Sverige och det är snabba låtar som vi får höra här. Jag trodde kanske det skulle vara mer grindcore men jag tycker nog nästan mer att hardcore med snabba vändningar här och där vore ordet för gruppen. Man hör ju nästan vad de sjunger och det gör man ju inte så ofta när det handlar om grindcore. Men visst går det fort, visst är det känslor och visst är det svårt att sitta still.  Man varför ska man sitta still till den här sortens music. Man borde hoppa upp och enr men jag är nog för gammal för det. Höften håller inte ;-) Men visst är det så mycket bättre än jag någonsin trodde faktiskt och jag skulle vilja höra mer med gruppen. Inget fel på tuffheten och viljan hos Brainwasher. 24/6-2019


*******

BRAINWASHER-PROCRUSTEAN BED(KASSETT-FLYKTSODA FLYKTR06)

This group comes from Gothenburg, Sweden and there are fast songs that we hear here. I thought maybe it would be more grindcore but I probably think more about hardcore with quick turns here and there would be the word for the group. You almost hear what they are singing and you do not do so often when it comes to grindcore. But of course it is fast, certainly it is emotions and certainly it is difficult to sit still. Man why you should sit still to this kind of music. One should jump up and one but I am probably too old for it. Hip does not hold ;-) But of course it is so much better than I ever thought and I would like to hear more with the group. No lack of the toughness and the will of Brainwasher. 24/6-2019