BRAINLESS WONDERS-BRAINLESS WONDERS(CD-AVERAGE DAY PRODUCTIONS) Ramones, Queers är några av grupperna som säkert den här gruppen har växt upp med och det är ju aldrig fel med snabb rockig punk. Lätta texter att komma ihåg och sjunga med i och man känner riktigt feststämningen i deras musik. De får mig att börja vilja festa och ha skoj och det känns som om min inombordsstress försvinner på något härligt sätt när Brainless Wonders sätter igång med sin gladpunk. De tillför absolut inte något nytt till punkvärlden men jag gillar det skarpt för jag blir riktigt glad av detta.(ÅTTA) 25/3-04

BRAINLESS WONDERS-BRAINLESS WONDERS(CD-AVERAGE DAY PRODUCTIONS))Ramones, Queers is some of the groups which surely this group have grown up with and that´s never wrong with fast punky rock. Simple lyrics to remember and sing along with and I really feel the partyfeeling in their music. They get me to want to start to party and have fun and it feels like they take away my stress I have inside of me in some wonderful way and that can I thank Brainless Wonders with their happy punk. Theydon´t give us anything new in the punkwordl but I really like this much because I´m getting happy of this.(EIGHT) 25/3-04