BRAINFREEZE-I CHOOSE MY SIDE FUCK YOUR WHITE PRIDE(CD- M.I.A.R.N.A.P.)

Brainfreeze är ett riktigt bra band från Sheffield(kom inte Mau Maus därifrån?) och deras hardcorepunk eller vad man skall kalla den är otroligt välspelad och om inte gruppen får ett skivkontrakt med ett riktigt skivbolag(om de nu vill ha det) tycker jag det är konstigt. I och för sig svårt att få det överhuvdutaget idag)  för deras musik känns som om den är färdig på demostadiet och det behöver komma ut en fullängdare med deras snabba punkrock för den är verkligen bra och välspelad och man känner adrenalinet spruta ut ur högtalarna när man lyssnar på dem. En grupp som är bra och kommer att bli ännu bättre känns det som. 23/10-2014

*******

BRAINFREEZE-I CHOOSE MY SIDE FUCK YOUR WHITE PRIDE(CD- M.I.A.R.N.A.P.)

Brainfreeze is a really good band from Sheffield (did not come Mau Maus from there?) And their hardcore punk or what to call it is incredibly well-crafted and unless the group gets a record deal with a real record label (if they want it), I think it is strange. In itself it is difficult to get it anyway today) for their music feels as if it is ready to go from the demo stage and it needs to get out a full length album with their fast punk rock because it is really good and well played and you feel the adrenaline syringe out of the speakers when listening to them. One group that is good and will be even better, it feels like. 23/10-2014