BRAIN FRAGMENT-FUNKY GROOVES TO FUCK TO-LIVE AT DOLL HUT 2/22/15(CD)

Att börja med en liveskiva med en grupp som man aldrig hört och med kanske inte så bra ljud kanske inte är det bästa. För här blir det mest oväsen som blir grejen för gruppen och jag vet inte riktigt om jag uppskattar det till fullo. Hade säkert varit bättre om man varit där och tittat men nu tycker jag att det blir lite stökigt. Punkigt i samma anda som Birthday Party eller något för det är inte snabb punk precis rakt igenom.  Det är bara trummor och bas och sång i deras musik och det är ju i och för sig fräckt men just på denna skiva övertygar de mig inte riktigt. 14/8-2015

*****

BRAIN FRAGMENT-FUNKY GROOVES TO FUCK TO-LIVE AT DOLL HUT 2/22/15(CD)

To begin with a live album with a group that you never heard the maybe not so good sound might not be the best. For this becomes the most noise that gets the thing for the group and I do not really know if I appreciate it fully. Had certainly been better if you had been there and watched, but now I think it gets a little messy. Punk in the vein of Birthday Party or something that's not fast punk just straight through. It's just drums and bass and vocals in their music and that is in itself brazenly but right on this disc convinces me not really. 14/8-2015

BRAIN FRAGMENT-IGNORANT HUMAN(MINI-CD)

Även om denna skiva känns lite replokalsinspelad så är det ändå en riktigt förbättring från liveskivan ovan. Här hör man ju musiken och det är rätt fantastiskt och kul att bara en bas och trummor kan låta så här mycket. Det är väldigt punkigt på ett mycket naket sätt och tempot är riktigt bra i några av låtarna. De låter förbannade när de spelar och det är faktiskt stor skillnad om man jämför med liveskivan för här snackar vi om musik och det hörs vad de sjunger etc. Fräckt men inte riktigt framme ännu. 14/8-2015

******

BRAIN FRAGMENT-IGNORANT HUMAN(MINI-CD)

Although this album feels a little rehearsalrecorded, it is still a real improvement from the live disc above. Here you can hear the music and it's pretty amazing and fun to just bass and drums can sound like this very much. It's very punky in a very naked way and the pace is really good in some of the songs. They sound angry when they play and it is actually a big difference if you compare with the live disc Here we're talking about music and you hear what they are singing, etc. Cool but not quite there yet. 14/8-2015