BRAIN FAILURE-AMERICAN DREAMER(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 098-2/BORDER) Kinesiska punkband med klass är vi väl inte så bortskämda med. Jag vet att det fanns ett band en gång som hette The Dragons men jag vet inte om de var äkta eller inte, det gick många historier om dem. Roligt att höra deras engelska som låter lite lustig men musiken är ju superb. Lite 77 blandat med Rancid och mycket annat bra från punkhistorien. Det kanske kan komma lite mer bra band från Kina nu när det är öppnare. För detta låter mycket som punken lät i början, mycket entusiasm och aggrevissitet  och det känns väldigt äkta och inte tillrättalagt för att det skall passa in någonstans. Second Hand Pogo är nästen en pur och skär skalåt, riktigt bra. Köp detta med en gång.(ÅTTA) 14/9-05

BRAIN FAILURE-AMERICAN DREAMER(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 098-2/BORDER) Chinese punkbands we´re not so spoiled with. I know that it was a band once which was called The Dragons but I don´t know if they were real or not, it was many histories about them.  It´s funny to hear their English which sounds a little bit odd but the music is superb.  Some 77 punk mixed with Rancid and other good stuff from the punkhistory. It can maybe come some good bands from Chine now when it´s more open. Because this sounds really pure and not put in the right place because it should suit in somewhere special. Second Hand Pogo is almost a pure skasong, really good. Buy this at once…(EIGHT) 14/9-05