BRAHMAN-A FORLORN HOPE(CD-REVELATION RECORDS RD006)  Med en Buddhafigur på framsidan får man lite av Sheltervarning av dessa japaner. Kanske inte en helt fel beskrivning av deras musik för det är ingen vanlig hardcore de ger oss utan en ganska trevlig stil av poppig punkrock med inslag av hardcore.  Riktigt bra punk som verkligen berör mig för jag gillar/älskar melodier av detta slag och helt klart är att Brahman också gör det. Jag känner enormt för att kasta mig upp ur min kontorsstol och hoppa omkring och det är inte så ofta jag får den känslan nuförtiden men Brahman ger mig den och det är både de och jag glada för.(ÅTTA) 29/3-05

BRAHMAN-A FORLORN HOPE(CD-REVELATION RECORDS RD006)   With a Buddhafigure on the cover you get alittle of a Shelterwarning by these japaneses. Maybe not a totally wrong description of their music because it´s not any usual hardcore they give us and it´s really good style of poppy punkrock with some mixes from hardcore. Really good punk which really touches me because I love/like melodies of this kind and really clear is that Brahman also does that. I feel really much to lift myself up from my chair and dance wild around and it´s not so often that I have this feeling nowadays but Brahman gives that to me and that am I and them really happy for.(EIGHT) 29/3-05