BRADSHAWS-BEAUTIFUL HARMONY FEEDBACK(LP-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 5)

 

Den här skivan är inspelad 1997 och kommer ut 25 år senare på detta eminenta bolag. Jag kommer att tänka både på Nomads och 77-punk när jag lyssnar på Bradshaws och det är en riktigt bra skiva tycker jag och så mycket bättre än jag trodde. Låter lite som om de skulle passa in i den där svenska garagevågen med Pushtwangers, Sinners, Dolkows och alla de grupperna som kom ett tag. Riktigt bra rock n roll med punkstänk är vad som bjuds och de 12 låtarna passar in i varje rockdiggares LP-back för det är högoktanig musik. Mycket ös och då menar jag inte hardcoreliknande ös eller så utan precis som jag skrivit tidigare så är det musik i garagepunksvängen. Skulle vara kul att få höra mer låtar med gruppen för de är riktigt intressanta. Varför inte stödja Bollmora utgivning och kolla in den här LP:n för ni kommer inte att bli besvikna om ni gillar de grupperna jag beskrivit innanför detta är minst lika bra. 25/1-2023 


********

BRADSHAWS-BEAUTIFUL HARMONY FEEDBACK(LP-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 5)

 

This album was recorded in 1997 and comes out 25 years later on this eminent label. I come to think of both Nomads and 77-punk when I listen to Bradshaws and it's a really good record I think and so much better than I thought. Sounds a bit like they would fit into that Swedish garage wave with Pushtwangers, Sinners, Dolkows and all those groups that came for a while. Really good rock n roll with punk splashes is what's on offer and the 12 songs fit into every rock fan LP collection because it's high-octane music. A lot of buzz and I don't mean hardcore-like music or so but just like I've written before, it's music in the garage punk swing. Would be nice to hear more songs with the group because they are really interesting. Why not support Bollmora's release and check out this LP because you won't be disappointed if you like the groups I described inside this are just as good. 25/1-2023