BOY-DARKEST VISIONS(CD-WOLVERINE WRR 203)

Jag förstår att många av recensionerna kommer att nämna att den här gruppen ser ut som Turbonegro men det får de nog vara beredda på att få höra…men ibland tänker jag på Hives eller till och med gamla Village People(fråga mig inte varför) Musikaliskt är det kanske inte så långt ifrån dem heller och det är en snabb punkig musik som kommer ut ur mina högtalare. Visst finns det små element av hårdrock i deras musik också men det är absolut inget som stör för den här typen skall låta såhär tycker jag. Tufft, hårt , snabbt… Finns inget som jag har att klaga på egentligen och deras musik är verkligen musik som får mig att digga loss och det finns inte många andningspauser när man lyssnar på dem men det tycker jag bara är bra. Det är till för mesar att andas lite, punk handlar om att agera hela tiden….eller hur?  21/8-2015

*******

BOY-DARKEST VISIONS(CD-WOLVERINE WRR 203)

I understand that many of the reviews will mention that this group looks like Turbonegro but they may probably be expecting to hear ... but sometimes I think of Hives or even the old Village People (do not ask me why) Musically it may not be so far from them either and it is a fast punk music coming out of my speakers. Sure there are small elements of hard rock in their music too but it's absolutely nothing to interfere in this kind will raise is how I think. Tough, hard, fast ... Is not something I have to complain about really, and their music is really music that makes me jamming away and there's not a lot of breathing pauses when listening to them but I think this is just fine. It is for pussies to breathe a little, punk is about acting all the time .... right? 21/8-2015