BOULDER-RAVAGE AND SAVAGE(CD-TEE PEE TP 024/BORDER) Den här gruppen gillar jag faktiskt riktigt mycket. Det ser ut som ett gäng småkillar med en best på sång. De låter lite som en blandning av Motörhead och ett stonerrockband. Det är tufft och det är aggressivt och framförallt är det tungt. Sångaren är väl behållningen med sin hesa röst och det är mycket beroende på honom mitt intresse hålls upp för annars blir musiken ganska enformig(SEX) 7/1-01 BOULDER-RAVAGE AND SAVAGE(CD-TEE PEE TP 024/BORDER) This group I really like. It looks like a bunch of small guys with a beast on vocals. It sounds a little like a mix of Motörhead and a stonerrockband. It´s tough and it´s aggressive and it´s always heavy. The singer is the thing that do that I can listen to a whole record and really like it. Because without the singer the music have sounded so much more bad(SIX) 7/1-01