BOSTON RATS-THIS AIN´T ROCK N ROLL(CD-THE WESTERN STAR RECORDING COMPANY WSRC 085)

Denna skiva är inspelad i år och den är bara ett halvår gammal. Sådan här musik behöver i och för sig inte vara färskvara…Då kanske inte sådan här musik om någon är färskvara. Ni vet rockabilly med lite punktouch i bakgrunden kanske. Så skivtiteln är verkligen fel för det är sådant här som jag kallar rock n roll i alla fall. Kanske inte riktigt min favoritstil som ni vet men Boston rats gör det bra och lite mer klassiskt som till exempel Stray Cats och de grupperna och här blandas det i princip inte in någon punk egentligen som många andra grupper gör. Så de får ett ganska högt betyg för att de gör det väldigt bra mer än att jag gillar det jättemycket egentligen men jag respekterar vad de gör. 1/12-2014

******

BOSTON RATS-THIS AIN´T ROCK N ROLL(CD-THE WESTERN STAR RECORDING COMPANY WSRC 085)

This disc was recorded in the year and it is only six months old. This kind of music do in and of itself not be fresh to be ... Well, maybe not this kind of music if someone is perishable. You know rockabilly punk with a little touch in the background, perhaps. So the disc title is really wrong for it is this kind which I call rock'n'roll anyway. Maybe not my favorite style as you know, but Boston Rats has been doing it well and a little more classic such as the Stray Cats and groups, and this mix is in principle not in any punk really like many other groups do. So they have a pretty high score for that they do it very well more than that I like it a lot actually but I respect what they do. 1/12-2014