BORROWED TIME-PUSHED TO THE BRINK(CD)

Den här engelska punkgruppen ser ut att ha gubbar i besättningen i min ålder ungefär(50 plus) och det kan bli intressant. Det är intressant och framförallt precis den musiken som jag gillar. Det känns som om man dras tillbaka till 80-talet lite grand och jag tänker på tidiga English Dogs, Gbh och den typen av band och det är ju inga dåliga band att bli jämförda med tycker i alla fall inte jag. Ett av de mer intressanta banden i England just nu måste jag nog säga och jag blir väldigt glad av att höra när band låter såhär och märker hur mycket jag saknar denna typ av band. Sångaren låter lite som Charlie Harper från Subs också och det är ju inte fel så många av ingredienserna är de rätta så jag känner mig mer än nöjd med skivan. Kolla in med en gång…annars blir jag ledsen på er. 19/11-2014

*******

BORROWED TIME-PUSHED TO THE BRINK(CD)

This English punk group looks to have guys in the crew about my age (50 plus) and it could be interesting. It is interesting and, above all, just the music that I like. It feels as if one is drawn back to the '80s a little bit and I think of the early English Dogs, Gbh and that kind of band, and that's no bad bands to be compared to find anyway not me. One of the more interesting bands in England right now I have enough to say and I will be very happy to hear when the band sounds like and notice how much I miss this kind of band. The singer sounds a bit like Charlie Harper from the Subs too and it's not wrong so many of the ingredients are right, so I feel more than satisfied with the disc. Check out all at once ... or I´ll be sorry for you. 19/11-2014