BORN TO LOSE-SWEET MISERY(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 113-2) Detta Austinband framkallar rysningar av välbehag för deras intensiva musik i gränslandet mellan streetpunk och Offspringpunk är riktigt bra. Vad jag grundar Offspring på är deras goa körer som de kör med i vissa av låtarna. Man får inte en andningspaus emellan deras låtar och det är såhär som punk skall spelas. Om världen vore rättvis så skulle Born To Lose snart vara ett världsledande punkband istället för Green Day, Blink 182 och de banden för de här känns väldigt äkta. Att spela sådan här musik och låta trovärdig kanske inte är så svårt men att vara så här bra som Born to Lose är inte riktigt lika lätt. Red Leather Romance är en framtida klassiker. (ÅTTA) 30/3-06

BORN TO LOSE-SWEET MISERY(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 113-2)This Austinband give me positive creeps because their intensive music  in the border between streetpunk and Offspringpunk is really good. What does I take my Offspringthoughts from, that it´s good choirs which they have in some of the songs, You don´t have a chance to breathe between their songs and that´s the way punk should be played. If the world was fair so should Born to Lose soon be a the worldleading punkband instead of bands like Green Day, Blink 182 and those bands because this feels really true and pure. To play this sort of music and sound trustworthy isn´t so hard but to be as good as Born to Lose isn´t so easy. Red leather Romance is a future classic punksong.(EIGHT) 30/3-06