BORGSTRÖM, EVA-SJU FETA ÅR(CD- TROGLODYT RECORDS)

Jag fick ju denna skiva tillsammans med Christina Kjellsson och de skivorna har många beröringspunkter med varandra och jag kan tänka mig att Eva har lyssnat lite grand på Christina Kjellsson genom åren eller i varje fall är det säkert så att hon och Christina har ungefär samma influenser. Omslaget på skivan är väl inte det snyggaste vi sett på en skiva men det känns ändå okej att titta på men visst den idén kanske inte var den bästa. Men gillar ni musik i singer/songwriter stilen och detta sjunget på svenska av en kvinna så passar alldeles säkert Eva Borgström som handen i handsken eller vad man säger…För min del är det i alla fall en riktigt trevlig halvtimma eller vad det nu tar för skivan att bli lyssnad på. 2/7-2013

*******

BORGSTRÖM, EVA-SJU FETA ÅR(CD- TROGLODYT RECORDS)

I did get this disc along with Christina Kjellsson and the discs have much in common with each other and I can imagine that Eva has listened a little bit of Christina Kjellsson over the years, or at any rate it is certain that she and Christina have similar influences. The cover of the disc's not the prettiest we've seen on a disc but it still feels okay to watch but certainly the idea was perhaps not the best. But do you like the music of singer / songwriter style, and this is sung in Swedish by a woman so fit surely Eva Borgstrom like a hand in a glove, or what you say ... For me, it is in all cases a very pleasant half hour or whatever it takes for disc being listened to. 2/7-2013

BORGSTRÖM, EVA-UTFLYKTER(CD-TROGLODYT TROGCD008)

Detta lilla skivbolag ger oss högkvalitativ musik och jag hoppas att många upptäcker det. Eva Borgström är en tjej som bara sjunger och gör låtar och det kanske inte är så bara. Christina Kjellsson hjälper till mycket här och spelar gitarr på alla låtar och det kanske inte är så långt ifrån den musik som Christina spelar. Texterna speglar en kvinna som har varit med ett tag men det är inte bitterhet utan många gånger ett sätt att se på livet och konstatera faktumet att åren går men att man gör det bästa av dem. Riktigt trevliga texter och det är väl de som lyfter musiken….låter lite grand som Nationalteatern ibland tycker jag. 17/1-2011

******

BORGSTRÖM, EVA-UTFLYKTER(CD-TROGLODYT TROGCD008)

This little record company give sus high quality music and I hope that many people experience that. Eva Borgström is a girl which only sings and do songs and that´s not so only. Christina Kjellsson helps out a lot here and plays the guitar on every song and that´s not so far away from the music that Christina plays. The lyrics mirrors a woman which have been on the earth for a while but it´s not bitterness and it´s more a way to look on life and see the fact that they years go by and you do the best of them. Really nice lyrics and that is the one that lifts the music…sound a little like Nationalteatern sometimes I think. 17/1-2011