BORGERLIG BEGRAVNING-BORGERLIG BEGRAVNING(SINGEL-BORGERLIG BEGRAVNING BB001/SOUND POLLUTION)

Helt underbart att äntligen få hålla denna skiva i sin hand och få lyssna till ett av Sveriges mest intressanta unga punkgrupper. 6 låtar av yppersta klass måste jag säga och det är enkel punk visst är det så men det är välspelat och jag gillar verkligen dera sungdomliga entusiasm för det är verkligen energi, ilksa och charm blandat till en skiva som måste anses som en av de viktigare på senare tid inom den svenska punkrörelsen. Det är skönt att det finns återväxt på vår punkscen tycker jag. Hoppas att de kan bibehålla stilen även när de blir äldre och utveckla sig ännu mer. Jag gillar verkligen deras sätt att behandla sången men körer etc och den yngste killen hoppas jag behåller sin röst för det gör mycket av gruppens sound. Texterna behandlar ju som punkgrupper “ska” sjunga om borgare, Åkesson och att Vägra…det gillar jag. Skönt med ungdomar som orkar protestera för själv har man blivit lite för bekväm för det…..2/11-2020

********

BORGERLIG BEGRAVNING-BORGERLIG BEGRAVNING(SINGEL-BORGERLIG BEGRAVNING BB001/SOUND POLLUTION)

Absolutely wonderful to finally be able to hold this record in his hand and listen to one of Sweden's most interesting young punk groups. 6 top class songs I have to say and it's simple punk of course it is so but it's well played and I really like their singing enthusiasm because it's really MUCH energy, anger and charm mixed into a record that must be considered one of the most important more recently in the Swedish punk movement. It's nice that there is regrowth In our punk scene, I think. Hope they can maintain the style even as they get older and develop even more. I really like their way of treating the song WITH chorus etc and the youngest guy I hope keeps his voice because it makes a lot of the group sound. The lyrics treat as punk groups "should" sing about Conservaties, Åkesson and Vägra(REFUSE)… I like it. Nice with young people who have the strength to protest for themselves, I have become a little too comfortable for it… ..2/11-2020