BOOZE & GLORY-RAISING THE ROOF(12-PIRATES PRESS RECORDS PPR323)

Herregud vad bra detta bolag är på att släppa skivor det senaste..jag är imponerad. Jag skulle gärna höra deras Reggaeskiva så den måste jag försöka få tag på. Denna 12-tummare har 4 låtar och Londonbandet Booze & glory är en grupp som växer för varje skiva. Jag lyssnar bara på en sådan låt som Betrayed och jag bara älskar den…så bra melodi och så bra punkrock. Jag sjunger med men en gång och det tycker jag är en bra komplimang och alla fyra låtar på skivan har alla chanser att bli klassiker i punkkretsar. Jag skulle kunna dra till med att det är en av de intressantaste skivorna i år och då menar jag inte att det är något nytt de gör egentligen men deras kärlek till välspelad och melodisk punk är bara så trevlig. Varför inte göra slag i saken och försök att få tag på allt de har gjort för jag saknar ju några saker och måste få tag på dessa. Cést la vie är kanske min favoritlåt på skivan men egentligen är det svårt att peka ut en speciell låt som favorit men där har de fått in en lite skaton och det är trevligt… 12/5-2022

*********

BOOZE & GLORY-RAISING THE ROOF(12-PIRATES PRESS RECORDS PPR323)

Oh my god how good this label is at releasing records the latest. I'm impressed. I'd love to hear their Reggae record so I'll have to try to get my hands on it. This 12-inch has 4 songs and the London band Booze & glory is a group that grows with each record. I just listen to a song like Betrayed and I just love it... such good melody and such good punk rock. I sing along but once and I think that's a good compliment and all four songs on the record have every chance of becoming classics in punk circles. I could conclude that it's one of the most interesting records this year and I don't mean it's something new they're really doing but their love of well-played and melodic punk is just so nice. Why not make a move and try to get hold of everything they've done because I'm missing some things and have to get my hands on them. Cést la vie is maybe my favorite song on the record but really it's hard to point out one special song as favorite but there they have got a little skatune in and it's nice... 12/5-2022

BOOZE & GLORY-AS BOLD AS BRASS(CD-STEP 1 MUSIC STEPDPKCD 193)

Jag har någon skiva med gruppen innan och de här kortklippta och bastanta pojkarna I gruppen försöker se hårda och tuffa ut men jag tror säkert de är trevliga killar. Watford Jon är med på några låtar och det är nästan som bäst då när man har flera på sång och jag får känslan av gamla låtar med Angelic Upstarts och den typen av band och detta är verkligen streetpunk när den är som bäst…Jag gillar när det är mycket melodier och låtar som handlar om saker och det är något som verkligen Booze & Glorys låtar har mycket av …melodier. Jag är helt säker på att ni som en gång i tiden gillade Sham 69, Cocksparrer, Cockney Rejects etc kommer att älska den här gruppen. Gör ni inte det får ni skylla er själva…. 24/6-2014

********

BOOZE & GLORY-AS BOLD AS BRASS(CD-STEP 1 MUSIC STEPDPKCD 193)

I have some disc with the group before and they cut short and stout boys in the group are trying to look tough and tough it out but I'm sure they're nice guys. Watford Jon is featured on a few songs and it is almost at its best when you have more on singing and I get the feeling of old songs with the Angelic Upstarts and the type of bands and this is really street punk at it's best ... I like it when it is very melodies and songs about things and it's something that really Booze & Glory's songs have a lot of ... melodies. I am quite sure that you who once loved Sham 69, Cocksparrer, Cockney Rejects, etc. will love this group. Do not you get it you blame yourselves .... 24/6-2014

BOOZE & GLORY-TROUBLE FREE(CD-84 RECORDS HARD CD 21/STEP 1 MUSIC)

Kul med en låt om Karlskrona på den här skivan och här sjungs om skinheads, fotboll och då i synnerhet West Ham och om att dricka sprit. Ett behagligt liv kan tyckas och som de säger Trouble Free. Men så enkelt kanske inte alltid livet är för ibland finns det ju självklart problem här i livet. Jag tror säkert att Booze & Glory har problem de också men de verkar inte vara gruppen som vill sjunga om dem. Riktigt medryckande streetpunk är det i alla fall och Booze & glory håller den engelska fanan högt när det gäller den här typen av melodisk streetpunk…..14/12-2011

********

BOOZE & GLORY-TROUBLE FREE(CD-84 RECORDS HARD CD 21/STEP 1 MUSIC)

It´s fun with a song about Karlskrona on this record and here it´s been singing about skinhgeads, football and then mostly West Ham and to drink booze. A nice life can we think and as they says Trouble Free. But so simple isn´t life always because there´s problems here and there in life as we all know. I think surely that Booze & Glory have problems they too but it doesn’t seems to be the things that the group wants to sing about. Really good streetpunk is it anyway and Booze & glory holds the English flag high when we talk about melodic streetpunk…14/12-201

BOOZE & GLORY-ALWAYS ON THE WRONG SIDE(CD-84 RECORDS HARD CD 19/STEP 1 MUSIC)

We don´t care about politics and all that white power shit but we also agreed that better dead than red är väl ett ställningstagande likt politik tycker jag. Men om vi bortser från detta lilla misstag så är den här gruppen 9-låtars starka skiva en ganska trevlig uppvisning i oi/streetpunk och de försvarar de engelska färgerna riktigt bra.  Sedan får de vara höger, vänster eller vad som helst bara de inte håller på med White Power skiten, då är jag nöjd. Kolla in på Step 1 musics sida och investera. 23/4-2010

*******

BOOZE & GLORY-ALWAYS ON THE WRONG SIDE(CD-84 RECORDS HARD CD 19/STEP 1 MUSIC)

We don´t care about politics and all that white power shit but we also agreed that better dead than red is a political view I think. But if we don´t read this little mistake so have this 9-track long record a really nice experience in oi/streetpunk and they defend the English colours really good. And then they can be right or left wing or whatvere if they don´t do the white power shit, then am I satisfied. Check out Step 1 musics website and invest. 23/4-2010