BOOKED-ON THE ATTACK(CD)

Trodde nästan efter att ha tittat på bilderna att detta var en hardcoregrupp men jag får nog ta bort de fördomarna lite grand för här känns det mer som om det mer är en punkgrupp som spelar både lite rock n roll och till detta lägger lite USH och vanlig hardcore. Skitsamma egentligen vilken musikstil det är men det jag kan säga är att det är riktigt bra musik i alla fall och det går ganska fort och är riktigt välspelat och ibland kan jag till och med tänka på lite svensk punk och ibland får de till det riktigt bra och blir riktigt tuffa….och spelar typ hardcore som Give me the night till exempel. Kolla in detta för ni kommer att bli positivt överraskade….21/11-2014

*******

BOOKED-ON THE ATTACK(CD)

Almost thought after looking at the photos that this was a hardcore group, but I'll have to remove the prejudices little bit of this, it feels more like there is more of a punk group that plays both a bit rock n roll and add to this a little USH and ordinary hardcore. Never mind really what style of music it is, but what I can say is that it's really good music anyway, and it goes pretty fast and is really well played and sometimes I can even think about a little Swedish punk and sometimes they get to the really good and gets tough ... .and play type hardcore Give Me the Night for example. Check this out for you will be pleasantly surprised ... .21/11-2014