BONGO CLUB-BE CAREFUL NOT TO STARE(CD-BOOMSHAKALAKA/TRIADA)

Inledningsvis tänker jag både på The Ark och Mando Diao när jag lyssnar till The Hush Hush song. Det är ju inga dåliga förebilder när det gäller rock n roll tycker jag…i alla fall inte när man kommer från Sverige och spelar den här typen av musik. Men det som slår mig mest när jag lyssnar på gruppen är att de har en väldigt lekfull stil när de spelar och även XTC, Brainpool och Weezer är grupper som jag tänker på och den här typen av musik är så typisk indie och det känns som om man skall spela upp en indielåt så skulle denna skiva kunna vara normen för hur det skall låta när man spelar indie. Larmigt ibland, mycket melodier, en sångare som har en ganska egen röst och låtar som är riktigt bra…kan man begära mer? 15/4-2015

*******

BONGO CLUB-BE CAREFUL NOT TO STARE(CD-BOOMSHAKALAKA/TRIADA)

Initially, I think both at The Ark and Mando Diao when I listen to The Hush Hush song. That's no bad role models when it comes to rock n roll, I think ... at least not when you come from Sweden and playing this kind of music. But what strikes me most when I listen to the group is that they have a very playful style when they play and also XTC, Brainpool and Weezer are groups that I think about and this kind of music is so typical indie and it feels like you must play a indiesong so would this album be the norm for how it should sound when playing indie. Larming sometimes, very much melodies, a singer who has a rather own voice and songs that are really good ... could you ask for more? 15/4-2015