BOMBSKARE-THE DAY THE EARTH STOOD STUPID(CD)

Ren och skär skamusik utan inslag av punkrock är väl inte fel såhär på eftermiddagen när huvudet börjar bli lite trött…Jag gillar verkligen den här gruppens sound för det är mycket blås, sväng och en bra sångare. Kanske inte så långt ifrån i poppighet som Madness lät en gång i tiden när de kom fram och jag kan ju tänka mig att de har varit en influens och de är inte rädda för att vara lite kommersiella och det kanske är rätt inställning när man spelar den här typen av musik. Så det blir nästan lite svårt att sitta still här i min stol när jag skriver detta men det är väl bäst att sitta still och bara digga lite lätt med foten men som sagt…bara kolla in om ni gillar skamusik för de här vet hur det skall spelas. 4/3-2015

*******

BOMBSKARE-THE DAY THE EARTH STOOD STUPID(CD)

Pure ska music without elements of punk rock is not wrong like this in the afternoon when the head is getting a bit tired ... I really like this group's sound for it's very blower, turn and a good singer. Maybe not so far from the poppyness who Madness sounded once when they came up and I can imagine that they have been an influence and they are not afraid to be a little commercial and perhaps it is the right attitude when playing the this type of music. So it almost becomes a little difficult to sit still here in my chair as I write this but it's probably best to sit still and just dig a little light with the foot but as I said ... just checking out if you like ska music for here know how to do it played. 4/3-2015

BOMBSKARE-A FISTFUL OF DYNAMITE(CD)

Med ett fräckt utvikbart omslag som man inte kan få om man lyssnar på Spotify eller laddar ner skivan lagligt eller olagligt kommer här ännu en skiva med Bombskare. Svängigt ännu en gång..helt klart och på denna skiva är typsnittet som på nån Bad Manners skiva om jag inte minns fel och det är också en grupp som jag faktiskt tänker på när Bombskare börjar med sin musik och det är ju också en svängig grupp som jag saknar lite grand men vad gör det när Bombskare finns. Jag vill helst av allt dansa lite(och jag brukar inte dansa nykter) men det sitter någonstans i mina ben och huvud nu att jag vill skaka loss. Skamusik av allra yppersta klass är det i alla fall. 4/3-2015

*******

BOMBSKARE-A FISTFUL OF DYNAMITE(CD)

With a cheeky fold-out cover that you can not get if you listen to Spotify or downloading album legally or illegally, here is yet another record with Bombskare. Groovy yet once more..that´s clear and on this record is the font on some Bad Manners disc if I remember correctly and it is also a group that I actually think of when Bomb Skare begins with his music and it's also a swinging group I miss a little bit but what does it do when Bombskare available. I want most of all dance a little (and I usually do not dance sober) but it sits somewhere in my legs and head now that I want to shake loose. Ska music of the very highest class it anyway. 4/3-2015