BOMBFORS-SÅNGER FÖR DE TRASIGA BARNEN(SINGEL)

Denna skiva kom ut 2015 och de fyra låtarna här håller riktigt hög klass precis som de på Caus Belli. Snabbspelad punk med rötterna både i hardcore och trallpunk och det är ju inte fy skam om man säger så för det finns inte så många grupper som låter på detta vis idag tycker jag. Man hör en hel del melodier här och visst låter sångaren lika förbannad som förr och det gillar jag. Skivan känns mer än trovärdig och det är skönt att det finns arga människor på vår jord. Låtarna klockar in på tiderna 1.22-2.18 och en fullängdare med gruppen skulle nog kunna innehålla en hel del låtar för det är precis vad jag längtar efter just nu….en fullängdare med gruppen! 1/9-2017


********
 

BOMBFORS-SÅNGER FÖR DE TRASIGA BARNEN(SINGEL)

This record came out in 2015 and the four songs here are really high class just like those on Caus Belli. Quickly played punk with the roots in both hardcore and trallpunk and it's not a shame if you say so because there are not so many groups that sound like this today I think. You can hear a lot of melodies here and, of course and the singer is as pissed as before and I like it. The record feels more than credible and it is nice that there are angry people on our planet. The songs are clocking in at 1.22-2.18 and a full length with the group might contain a lot of songs because that's exactly what I'm looking for right now .... a full length with the group! 1/9-2017

BOMBFORS-CAUS BELLI(SINGEL)

Jag fick denna skiva en andra gång och denna gång på vinyl så jag ger den ännu en chans även om jag gillade den första gången men får känna på vinylkänslan denna gång. Jag gillar Arbetarklass och sångarens röst som översköljer oss med sin arga stil och bakgrunden fylls med Asta Kask-inspirerad punkrock och Bombfors är riktigt bra! Jag gillar det kompakta soundet som Bombfors har och man blir nästan svettig bara av att sitta still och lyssna till musiken och då kan jag tänka mig hur det skulle vara att bevittna en konsert med gruppen. Jag älskar att det fortfarande finns grupper som låter så här och även om det inte är ren trallpunk så är musiken sprungen därifrån men med ett hårdare sound. 1/9-2017


 ********

BOMBFORS-CAUS BELLI(SINGEL)

I got this record a second time and this time on vinyl so I give it another chance even if I liked it the first time but get to know the vinyl feeling this time. I like Arbetarklass and the voice of the singer who overshadows us with his angry style and the background is filled with Asta Kask-inspired punk rock and Bombfors is really good! I like the compact sound that Bombfors has and you get almost sweaty just by sitting still and listening to the music and then I imagine how it would be to witness a concert with the group. I love that there are still groups that sound like this and although it's not pure trallpunk, the music is running out of there but with a harder sound. 1/9-2017

BOMBFORS-CASUS BELLI(MINI-CD DEFICIT RECORDS)

Bombfors fortsätter att sprida sin musik och det gör de rätt i. Fyra låtar kunde kanske ha varit några mer. Textmässigt sätt är de arga och det är ju så punk gör sig som bäst egentligen…med texter som berör och är ilskna. Jag hade glömt från förra gången att det inte var hardcore utan mer en Asta Kask-aktig musik fast lite tuffare och det är ju aldrig fel. Jag skulle bara vilja ha lite mer än fyra låtar på en sådan här skiva. Skulle vara roligt att höra och se hur de skulle klara sig på en fullängdare…och jag tror de skulle klara det ypperligt i och för sig…Med ännu mer melodier så blir det ren trall och med lite mer tuffhet käng men jag gillar det som det är nu…5/10-2012


 *******
 

BOMBFORS-CASUS BELLI(MINI-CD DEFICIT RECORDS)

Bombfors is still doing their music and spread it and they do the right thing. Four songs which could have been some more. Lyrically they´re angry and that is the way punk is the best…with lyrics which touches and is angry. I have forgot from the last time that it wasn´t hardcore and it´s more an Asta kask-styled music but a little bit tougher and that´s never wrong. I would like to have more than four songs on a record like this and it would be fun to see how they manage a fullength…and I think they will do it alright of course…But with more melodies it becomes trall and with more toughness it becomes hardcore but I like it the way it is now….5/10-2012

BOMBFORS-TYSTNAD OCH SAKNAD(MINI-CD)

Ett ganska passande namn på skivan kanske. Jag har i och för sig inte saknat dem så mycket men när jag börjar lyssna på den här skivan inser jag att det var ett tag sedan jag hörde gruppen och att jag faktiskt saknat dem lite grand. För deras musik låter som ett tuffare Asta Kask för att försöka beskriva deras musik lite grand för det bör man väl göra på ett sådant här ställe. Det går alltså fort och deras texter hörs ganska bra även om ett textblad hade varit trevligt. Jag tror den här skivan kostar 40 kronor och det borde ni investera i för Bombfors finns och låter och jag hoppas att deras tuffa punk gör det många år till. 14/6-2011

 

*******

BOMBFORS-TYSTNAD OCH SAKNAD(MINI-CD)

A really suitable name on the record maybe. I haven´t been missing them I thought but when I start to listen to this record I really remember that it was a while I heard them and that I actually have missed them a little. Because their music sounds like a tougher Asta Kask just to describe their music a little bit and that shall you do in a place like this. It goes fast as you understand and their lyrics can be hard really good but a lyricsheet haven´t been bad. I think that this record costs 40 swedish krona and that shall you invest in this group because Bombfors is there and they sounds and I hope their tough punk is there a lot of more years. 14/6-2011