BOMBFLOWER-ORGANIC MOOD ELEVATORS(CD)

Jag visste inte riktigt hur jag skulle placera denna grupp och vilken pärm de skulle hamna innan jag lyssnade på dem. Det blev skapärmen och det kanske är rätt.  Men det finns en hel del annat i deras musik också och det är någon sorts ska och det är då ska i Citizen Fish/Culture Shock stil och då förstår ni vad jag menar. Lite punkigare så där och med en blandning av skapunk och anarchopunk så tycker jag att Bombflower gör ett mycket positivt intryck på mig. Sedan blir det reggae också i några av låtarna så det är nog ett rätt beslut att placera gruppen i det fack jag gjorde. När de spelar en låt som Trained to forget kapitulerar jag för det är en låt som Clash skulle bli avundsjuka på..14/8-2015

*******

BOMBFLOWER-ORGANIC MOOD ELEVATORS(CD)

I did not really know how I would place this group and what binder they would end before I listened to them. It became the skabinder and it might right. But there are a lot of other things in their music as well and it is some kind of ska and and then it´s ska in the same style as the Citizen Fish / Culture Shock and then you will understand what I mean. A little punkier like that and with a mixture of skapunk and anarchopunk I think Bombflower makes a very positive impression on me. Then it becomes reggae also in some of the songs so it's probably a right decision to place the group in the binder I did. When playing a song Trained to forget surrenders it for me is a song that the Clash would be envious on.14/8-2015

BOMBFLOWER-LOOK AROUND(MINI-CD)

Fyra låtar på denna skiva varav en dublåt.. En fräck skaversion av These boots are made for walking är ju inte fy skam. Annars är det reggae/ska som är grjejn för Bombflower och de gör det riktigt bra. De har mycket attityd och är inte rädda för att göra något eget eller rättare sagt inte rädda för att spela det de tycker bäst om och det är skitsamma om det säljer för det är detta de gillar och det är väl så musik blir som bäst såklart. Dublåten får in mig i någon sorts trance och det känns ju härligt och detta utan droger. Bombflower är ett band som ni måste kolla upp och framförallt ser ni att de skall spela någonstans gå dit! 14/8-2015

*******

BOMBFLOWER-LOOK AROUND(MINI-CD)

Four songs on this album including one dubsong .. A cheeky skaversion of These boots are made for walking's not too bad. Otherwise, it's reggae / ska is the thing for Bomb Flower and they do it really well. They have a lot of attitude and is not afraid to make something of their own, or rather not afraid to play it they like best, and that's the hell of it selling for that's what they like and it is well that music is the best course. The dubsong get me into some sort of trance and it feels wonderful and this without drugs. BombFlower is a band you have to check and, above all, if you see that they will play somewhere, go there! 14/8-2015