BOMBERS-ALL ABOUT LOVE(CD-HEARTS BLEED BLUE HBB 056)

Detta brasilianska skivbolag är riktigt bra och denna gång är det Bombers som får visa vad de går för…Musik som man blir riktigt glad av är detta i alla fall. Jag trodde kanske de skulle spela hardcore men här är det väldigt snabb punkrock med inslag av både Ramones , tidig punk och allt detta blandat med körer och USHC-liknande musik. Trevliga oozzin i bakgrunden och ett jävla tempo är nog vad som får känneteckna denna grupp och jag får väl inte glömma alla bra melodier de har och en låt som All About love är en riktig punkdänga och då är det kanske mer i en Green Day-anda än det är i råpunkens tecken. Riktigt bra skiva är det i alla fall och Bombers vill jag höra mer av. 24/11-2014

********

BOMBERS-ALL ABOUT LOVE(HEARTS BLEED BLUE HBB 056)

This Brazilian record company is really good and this time the Bombers get to show what they can do ... Music that makes you really happy of this anyway. I thought maybe they would play hardcore but here it is very fast punk rock with elements of both the Ramones, early punk and all this mixed with choirs and USHC-like music. Nice oozzin in the background and a fucking pace is probably what may characterize this group and I may well not to forget all the good songs they have and a song All About Love is a real punk wallop and then it's maybe more of a Green Day spirit than it is in the raw punk characters. Really good record is it anyway and Bombers, I want to hear more of. 24/11-2014