BOMBDOLLS-EXPLOSIVE LULLABIES(CD-CITY RAT RECORDS CRR 009) Jag tror aldrig att Bombdolls har varit bättre än så här. Snabbare har de inte spelat i alla fall och de har verkligen förvaltat sina arv från Ramones osv riktigt bra. Punkrocken sprutar ur öronen på den här gruppen och helt klart är detta av de bättre grupperna när årets skivskörd skall räknas in i vinter. Dissens röst är lite annorlunda och det gör lite grand av gruppens sound och jag har egentligen ganska svårt att beskriva deras musik egentligen men punkrock med attityd är väl en bra beskrivning.(ÅTTA) 24/11-06

BOMBDOLLS-EXPLOSIVE LULLABIES(CD-CITY RAT RECORDS CRR 009) I don´t believe that Bomb dolls have been better than this. Faster haven´t they played anyway and they have really let their heridity from Ramones and so on go on really well. Punkrock is bubbling out from their ears from this group and really obvious is that this is among the better groups when this years records will be counted together. Dissens voice is a little bit different and that makes a little of the groups sound and I have really difficulties to describe their music but it's punkrock with a lot of attitude as a description.(EIGHT) 24/11-06