BOMAN, ERIKA-PERFEKT, DEFEKT & FANTASTISK(CD-DIKOTOMI DIK0006)

Dick Lundberg skickade denna skiva med denna tjej som ser riktigt fräck ut. Med en akustisk gitarr, skinnjacka, tuppkam så förväntar man sig någon slags kvinnlig Billy Bragg eller Patrick Fitzgerald. Med attityd, tuffhet spelas det akustisk punk eller vad man skall kalla det men jag vill nog kalla det för punkrock för det tycker jag nog att man kan göra med Erikas musik…Det här är lite annat än Idol-musik och texterna är skitigare än vad man är van att höra kanske på radion och jag gillar Erikas sätt att uttrycka sig. Ena sidan av mig tror att det kommer att spelas mycket på radion ….andra sidan av mig tror att det kanske är för ”farligt”…. Mer perfekt än defekt är hon i alla fall….27/6-2012

********

BOMAN, ERIKA-PERFEKT, DEFEKT & FANTASTISK(CD-DIKOTOMI DIK0006)

Dick Lundberg sent me this record with this really cool girl. With an acoustic guitar, leatherjacket, Mohawk so do I hoping to hear a female Billy Bragg, Patrick Fitzgerald. Wit attitude, toughness it´s played acoustic punk or what to call this but I really want to call this punkrock because I think that you can do that with Erikas music….It´s some different if you compare with Idol-music and the lyrics is really dirty and more than we´re used to hear on the radio and I like Erikas way to express herself. One side of me thinks this will be played a lot on radio ….the other side of me thinks it too “dangerous”….more perfect than defect is she anyway…..27/6-2012