BOHOLM, JAN &ALLA DESSA ÅR-WHITE TRASH-BIBLAR & WAILANDE REGN(LP-MASSPRODUKTION MASSLP 248)

 

Efter att inte ha släppt ut musik förut så har det blivit en hel del nu och här är nya skivan med Jan Boholm och även denna gång är det en trevlig plastbit på 33 varv och en låt som Samtidsregn(et) är en riktigt bra låt. Jag tänker lite på Kjell Höglund, Anders F Rönnblom, Caj Karlsson etc etc och det,är ingen dålig samling som jag skriver om här. Det är lättsam musik utan att vara töntig på något sätt och texterna beror mig ganska mycket. Kanske inget revolutionerande men ändå en skiva som jag kommer att spela många fler gånger för Jans musik är sådan som man spelar man många gånger. svårt att tröttna på och man upptäcker nya saker mest hela tiden i texter etc. Jag gillar när det kommer in en kvinnoröst som på Har du nån gång och bryter av och när de sjunger båda två blir det riktigt bra. Vem är det som ska komma att lyssna på detta då. Ni som gillar Sundström, Johan Johansson och de nyss nämnda artisterna tror jag kommer att uppskatta detta ganska mycket. 27/2-2023


*******

BOHOLM, JAN &ALLA DESSA ÅR-WHITE TRASH-BIBLAR & WAILANDE REGN(LP-MASSPRODUKTION MASSLP 248)

 

After not releasing music before, it has become a lot now and here is the new album with Jan Boholm and again it is a nice piece of plastic on 33 rpm and a song like Samtidsregn(et) is a really good song. I think a bit about Kjell Höglund, Anders F Rönnblom, Caj Karlsson etc etc and it's not a bad collection that I write about here. It's lighthearted music without being cheesy in any way and the lyrics touches me quite a bit. Maybe nothing revolutionary but still a record that I will play many more times because Jan's music is like you play many times. Hard to get tired of and you discover new things most of the time in texts etc. I like when there's a female voice coming in like on Har du nån gång and break off and when they both sing it's really good. Who is going to listen to this then. Those of you who like Sundström, Johan Johansson and the aforementioned artists, I think will appreciate this quite a bit. 27/2-2023

BOHOLM, JAN & MELAHTI-FRÄMLING PÅ GLID(LP-MASSPRODUKTION MASS LP-238)

 

Jan Boholm är tydligen skådespelare och skivdebuterade vid 62 års ålder för några år sedan. Här får han hjälp av sitt band och människor som Johan Johansson, Sebastian Öberg och Morgan Ågren för att nämna några. Jag gillar det jag hör och man får en känsla av både Kjell Höglund och Lars Winnerbäck på samma gång man tänker Johan Johansson och Staffan Hellstrand. Alla dessa är ju bra musiker och intressanta personer och jag måste tillskriva Jan Boholm in i denna kategori också. Jag hoppas verkligen att många får upp ögonen för denne musiker för det tycker jag verkligen han är värd. Sedan är det inte så att han låter som någon av de jag sade utan mer att det finns influenser från dem och ni som gillar de artisterna kommer att gilla det också. Han har tydligen gjort skivor tidigare och har även spelat in en till i våras som kommer runt nyår..hoppas att man får göra den också. Jag har ju några når kvar till 62 så jag kanske har chansen jag med men då kanske jag ska lära mig något instrument. Kolla in om ni gillar Singer/songwritermusik på svenska. Ni kommer inte att bli besvikna. 28/9-2022


******

BOHOLM, JAN & MELAHTI-FRÄMLING PÅ GLID(LP-MASSPRODUKTION MASS LP-238)

 

Jan Boholm is apparently an actor and made his record debut at the age of 62 a few years ago. Here he gets help from his band and people like Johan Johansson, Sebastian Öberg and Morgan Ågren to name a few. I like what I hear and you get a feeling of both Kjell Höglund and Lars Winnerbäck at the same time you think Johan Johansson and Staffan Hellstrand. All of these are good musicians and interesting people and I have to attribute Jan Boholm into this category as well. I really hope that many people open their eyes to this musician because I really think he is worth it. Then it's not that he sounds like any of the ones I said but more that there are influences from them and those of you who like those artists will like it too. He's apparently made records before and has even recorded another one this spring that's coming around New Year.. hope you get to do it too. I've got a few years to 62 so I might have the chance I'll have a chance but then maybe I'll learn some instrument. Check out if you like Singer/songwriter music in Swedish. You will not be disappointed. 28/9-2022