BOATSMEN-VERSUS THE BOATSMEN(LP-SPAGHETTY TOWN REOCRDS STR-033)

2021 års album fortsätter på det inslagna temat med låtar som Thirst song, When I´m drunk, Afterparty in hell och Friday night forever. Det är party och fest när denna grupp spelar och allt kanske inte behöver vara så allvarligt. Det är en underbar inledning med Sator-doftande Action delivery och på den vägen är det. Det är snabba distade låtar som går rakt in i hjärtat och magtrakten och får mig att må riktigt bra. Rock n roll punk av bästa slag och gillar ni inte detta så är ni dumma i huvudet som jag brukar säga. Bra melodier och skränig rock är ju livet tycker jag och när det blandas såpass bra som på Boatsmens nya skiva så finns det inte mycket att tveka över. Köp skivorna med gruppen, lyssna på dem där ni kan får ni kommer inte att ångra er! Alla bra musikstilar som jag gillar har bakats ihop på denna skiva och då kan det inte bli annat än bra! 7/10-2021


********

BOATSMEN-VERSUS THE BOATSMEN(LP-SPAGHETTY TOWN REOCRDS STR-033)

The 2021 album continues on the theme with songs such as on Thirst song, When I´m drunk, Afterparty in hell and Friday night forever. It's party and party when this group plays and everything may not have to be so serious. It's a wonderful introduction to Sator-smelling Action delivery and that's the way it is. These are fast distorted songs that go straight into the heart and stomach area and make me feel really good. Rock n roll punk of the best kind and if you do not like this, you are stupid in the head as I usually say. Good melodies and loud rock are life, I think, and when it mixes as well as on Boatsmen's new record, there is not much to doubt. Buy the records with the group, listen to them where you can, you will not regret it! All good music styles that I like have been baked together on this record and then it can only be good! 7/10-2021

BOATSMEN-THIRST ALBUM(CD-ZORCH PRODUCTIONS ZC-64)

 

2018 kom den här skivan ut och den innehåller låtar som Fuck the Night, Pizza and Beer Therapy och Born and raised Shitfaced. Bra låttitlar på en bra grupps låtar. Det ä ren distad samling låtar som jag verkligen gillar och här finns element från punkrock likaväl som garagerock och man hör att det är musik från förr eller rättare sagt 70-talet som är den stora inspirationskällan för Boatsmen. Får lite känlsan av att detta måste vara ett röjigt liveband, det vore konstigt annars med den här typen av musik. Visst finns det små influenser från 60-talsrock också som Kinks, Who som lyser igenom ibland. Men det viktigaste är att de spelar en musik som jag verkligen gillar och det är svårt att sitta still till deras musik och varför ska man göra det. Sverige har ju så många bra band och jag trodde jag hade koll men Boatsmen är nya för mig och så bra! 7/10-2021


********

BOATSMEN-THIRST ALBUM(CD-ZORCH PRODUCTIONS ZC-64)

In 2018, this album came out and it contains songs like Fuck the Night, Pizza and Beer Therapy and Born and raised Shitfaced. Good song titles on a good group's songs. It's a distorted collection of songs that I really like and here there are elements from punk rock as well as garage rock and you hear that it is music from the past or rather the 70's that is the great source of inspiration for Boatsmen. Gets a little feeling that this must be a really good live band, it would be strange otherwise with this type of music. Of course, there are small influences from 60's rock as well as Kinks, Who who shine through sometimes. But the most important thing is that they play music that I really like and it is difficult to sit still to their music and why you should you do that. Sweden has so many good bands and I thought I was in control but Boatsmen are new to me and so good! 7/10-2021