BLYTH POWER-WOMEN AND HORSES AND POWER AND WAR(CD-DOWNWARD SPIRAL DR014CD)

Underbart att få höra gruppen igen efter 12 år. Jag vet hur mycket jag gillade de förr och den kärleken har inte ändrats märker jag ganska fort och det beror ju mycket på att de inte har ändrat sig mycket alls utan de har sin egen stil med en mix av punk, folkrock och music hall och en röst som är signerad Joseph Porter och då kan det inte gå fel. Kanske inte så att hardcorepunkaren sätter på detta men deras texter och deras attityd i allt detta borde ändå vara nog för alla punkare. Punk är ju gör vad du vill och det gör verkligen Blyth Power. Ett av världens mest intressanta band egentligen och fan vad kul det var att höra de igen.  11/10-2014

********

BLYTH POWER-WOMEN AND HORSES AND POWER AND WAR(CD-DOWNWARD SPIRAL DR014CD)

Wonderful to hear the group again after 12 years. I know how much I liked the past and that love has not changed, I notice pretty fast and it depends a lot on that they have not changed much at all, but they have their own style with a mix of punk, folk rock and music hall and a voice that is signed Joseph Porter and then it can not go wrong. Maybe not so hardcore punk puts on this but their lyrics and their attitude in all this should still be enough for all punks. Punk's doing what you want and it really does Blyth Power. One of the most interesting bands and really fuck what fun it was to hear those again. 11/10-2014

BLYTH POWER-ON THE VIKING STATION(CDDOWNWARDE SPIRAL DR010CD)

Det är gott att höra. Jag var lite orolig när jag satte på denna skivan. Den kom ut i år 2002 så jag visste om jag skulle få höra lugn och slätsruken musik. Men det är samma goa Blyth Power som man får höra på denna skiva. Jag tycker de påminner lite om TV Smith om någon minns honom. Han sjöng i Adverts och har en liknande röst som Joseph Porter har. Det handlar alltså om punkrock med bra texter och ett sound som är en mix av folkrock och punkrock men mer betoning på punkrock om vi måste välja. 8/7-02

********

BLYTH POWER-ON THE VIKING STATION(CDDOWNWARDE SPIRAL DR010CD)

It was really good to hear. I was a little worried when I should put this one on. It came out this year 2002 so I didn´t know if I would hear a calm and notsaying record but it´s the same good old Blyth Power on this record. I think they remind me of TV Smith if anyone rememeber him. He singed in Adverts and he has a similar voice to Josoph Porter have. It´s all about punkrock with good lyrics and a sound like a mix of folkrock and punkrock but it most punkrock if we must choose 8/70-02

BLYTH POWER-OUT FROM UNDER THE KING(CD-BLUE BOWL BLUE 26)

Andra skivan jag fick från gruppen var en trevlig historia i sann Blyth power anda. För här går det fort men ändå väldigt mycket melodier och den speciella Blyth Power stilen för det finns bara de som kan låta så. Joseph Porter låter lite sådär lagom galen när han sjunger och precis så vill vi ha honom. Keyboarden får det hela att få en ännu större egenhet. Blyth Power seglar upp igen som ett av mina abolsuta favoritband och denna skivan är utgiven 1996 men det gör absolut inget för det här håller hög klass ännu idag. Mest för folk som gillar det lilla udda. 8/7-02

********

BLYTH POWER-OUT FROM UNDER THE KING(CD-BLUE BOWL BLUE 26)

The other record I got from the group which is a nice history in real Blyth Power spirit . Because here it goes really fast and it ´s really much melodies and the special Blyth Power touch and it´s only them which can sound like this. Joseph Porter sounds like a little maniac and that is precisly the way we want him. The keyboard get´s the whole thing even more odd and own. Blyth Power sails up like one of my abolsute favourite bands and this record is released 1996 but taht absolutely doesn´t do anything because this record hold high class today too. Mostly for people who like odd things 8/7-02

BLYTH POWER-PARADISE RAZED(CD-DOWNWARDE SPIRAL DR 003CD)

Att Blyth Power har ett eget sound, det kan man ju inte säga emot. Mycket är ju på grund av trummisen och sångaren Joseph Porter för hans röst är helt klart annorlunda. Den gången jag såg dem var han inte med och det hela föll lite platt. Den här skivan från 95 är en trevlig sak med den goa blandningen av punk och lite folkmusik på något underligt sätt. Jag tror säkert att ni som gillar musik som är annorlunda kommer att älska detta 8/7-02

********

BLYTH POWER-PARADISE RAZED(CD-DOWNWARDE SPIRAL DR 003CD)

That Blyth power spunds own , that´s a fact that you can´t deny. Much depends of the drummer and singer Joseph Porter becuse his voice is really different. The time when I saw them he wasn´t with them and the whole thing felt a little nothing. This record from 1995 is a nice little thing which have the fine mix of punk and folkrock in an odd way. I think that you people who likes music which is a little different must love this one 8/7-02