BLUE ÖYSTER CULT-CLUB NINJA(CD- LEMON RECORDINGS CD LEM 140/CHERRY RED)

1985 var kanske inget bra musikår runtom i världen och det var mer Rick Astley på radion än god musik. BÖC fortsatte sitt musicerande med denna skiva. Det kanske inte finns någon Don´t fear the reaper här men en ganska typisk BÖC-musik får vi alla fall och deras musik ligger ju på gränsen mellan vanlig rock och metal och det på ett ganska trevligt sätt. Många tycker kanske att detta är en mellanskiva för gruppen men jag tycker den fyller sin funktion och BÖC är en grupp som alltid fortsätter att leverera.  17/11-09

******

BLUE ÖYSTER CULT-CLUB NINJA(CD- LEMON RECORDINGS CD LEM 140/CHERRY RED)

1985 was maybe not a good musicyear around the world and it was more Rick Astley on the radio than it was good music. BÖC continued with their music with this record. It´s maybe no Don´t fear the reaper here but it´s really typical BÖC-music here anyway and their music is on the border between usual rock and metal and that´s in a really nice way. Many people maybe think that this is a record which is not so good but I think it have it´s function and BÖC is/was a group which always did good records.   17/11-09