BLUEKILLA-NEVER WAS A SKA BAND(CD-YELLOW BIRD ESQ 1007)

Never was a ska band sjunger Bluekilla i den inledande låten...nja..lite ironiskt kan man tycka för denna gruppen är verkligen skamusik personifierad tycker jag och dessa tyskar är ett föredöme för skamusiken tycker jag för denna skiva kom ut 2011(alltså 12 år efter Ska is Our business som jag fick på samma gång) och det har inte ändrat sig mycket sedan då och det är det jag gillar. Det skall inte vara någon större förändring tycker jag när det gäller denna musiken tycker jag för jag tycker att det skall låta så här. Det svänger väldigt mycket och de vet verkligen hur de skall få folk att svänga på höfterna med sin musik. Hela gänget kan jag tänka mig svänger till riktigt bra på scenen också och jag kan tänka mig att det är svettigt när man kolla in gruppen. ......Deras cover av Devos Girl U want är superb förresten.  10/1-2015

*******

BLUEKILLA-NEVER WAS A SKA BAND(CD-YELLOW BIRD ESQ 1007)

Never was a ska band sings Bluekillain the opening song ... ..a little bit ironically, one might think this group is really ska music personified, I think, and these Germans are an example for how skamusic should sound I think this album came out in 2011 (ie 12 years after Ska is Our business I got at the same time) and it has not changed a lot since then and that is what I like. There should not be any major change, I think when it comes to this music, I think, because I think it should sound like this. It swings very much and they really know how to get people to swing theirr hips with his music. The whole gang, I can imagine swinging at really good on stage too and I can imagine that it's sweaty when you check out the group. ......Their version of Devos Girl U want is superb..i must say.  10/1-2015

BLUEKILLA-SKA IS OUR BUSINESS(CD-PORK PIE EFA CD 05634-2)

Denna skiva kom ut 1999 men jag fick den är 2014.. Men sådan här musik är egentligen ganska tidlös och jag tycker att Bluekillas skamusik verkligen är tidlös. För band som Madness, Speicals satte tonen för hur det "skulle" låta redan 1979(och andra band tidigare på sitt sätt) och efter det har det inte hänt så mycket egentligen och det är väl tur det. För visst har skamusiken utvecklats till lite olika riktningar men den traditionella skamusiken kommer nog alltid att låta ungefär så här och Bluekilla är bland de främsta i klassen tycker jag nog...Jag gillar när de låter sådär rastaaktiga som de gör i Gunman till exempel för det gör att de har lite eget sound. Gillar ni ska så ska ni kolla in Bluekilla..ni blir inte besvikna. 10/1-2015

*******

BLUEKILLA-SKA IS OUR BUSINESS(CD-PORK PIE EFA CD 05634-2)

This album came out in 1999 but I got it in 2014 .. But this music is really quite timeless and I think Bluekillas ska music is truly timeless. For bands like Madness, Speicals set the tone for how it "should" sound back in 1979 (and other bands earlier in his way) and after that nothing has happened so very much and it is well turn it. For sure has skamusic developed into a bit different directions but the traditional skamusic probably always will sound something like this and Bluekilla is among the best in the class if you ask me ... I like it when they sound like that rasta advantageous as they do in Gunman for example, it means that they have little own sound. Like you ska should then do check into Bluekilla..you will not be disappointed. 10/1-2015