BLUEBIRD PROJECT-IN(FECTED) CHEST(MINI-CD)

 

Gruppen kommer från Frankrike och har fyra låtar på sin skiva och de handlar tydligen om Kokain, Alkohol, Mdma och LSD… Jag gillar deras stil för den är ganska ovanlig. Punk på ett annat vis än vi är vana vid men det ä ren väldigt energisk stil som de har. Och första låten Young Uptight disaster är nästan som om Plastic Bertrand (och då sjunger de ändå på engelska) skulle gå på syra eller något sådant och blanda då in tuffare punk och lite dansant sound. Att döpa en låt till My dog is clever than u boy är kaxigt men riktigt kul är låten. Aggressiv sång blandas med “snyggare” sång och låten ä ren punkhit. Jag skulle nog vilja säga att det kanske inte är punk på det gamla sättet utan här är det modernare toner än vad vi är vana vid men jag älskar det! 11/5-2021


*******

BLUEBIRD PROJECT-IN(FECTED) CHEST(MINI-CD)

The group comes from France and has four songs on their record and they are apparently about Cocaine, Alcohol, Mdma and LSD… I like their style because it is quite unusual. Punk in a different way than we are used to but it is a very energetic style that they have. And the first song Young Uptight disaster is almost as if Plastic Bertrand (and then they still sing in English) would go on acid or something like that and then mix in tougher punk and a little dance sound. Naming a song My dog is clever than u boy is cocky but really fun is the song. Aggressive singing is mixed with "nicer" singing and the song is pure punk hit. I would probably like to say that it may not be punk in the old way, but here it is more modern tones than we are used to but I love it! 11/5-2021