BLOWFUSE-COUCH(M-CD MORNING WOOD RECORDS MWR010)

Som en blandning av två svenska band stormar Blowfuse fram tycker jag. De svenska band jag tänker på är Sator och å ena sidan och Hives å andra sidan. Ni förstår då ni som kan er rock/punk historia att det handlar om ganska distad snabb rock med punkinfluenser då om man snackar om de två grupperna och Blowfuse har lyckats få till en bra blandning av det snabba, distade och melodiska. De sju låtarna tilltalar mig riktigt mycket och jag gillar verkligen när det finns melodier till en sådan här snabb musik för då blir det riktigt bra! Synd bara att det inte var det dubbla antalet låtar på skivan men på samma gång kanske vi skall vara glada för det för det är kanske så pass här många och långa låtar man klarar av i detta tempot. 9/1-2014

********

BLOWFUSE-COUCH(M-CD MORNING WOOD RECORDS MWR010)

As a mixture of two Swedish bands storms Blowfuse up I think. The Swedish bands I can think of is Sator and on the one hand and the Hives on the other hand. You know when you, as you can rock / punk history that it is quite distorted fast rock with punk influences as if you're talking about the two groups and Blowfuse have managed to get a good mix of the fast, distorted and melodic. The seven songs appeal to me quite a lot and I really like it when there are melodies to such a fast music for then it will be really good! Too bad there was not twice the number of tracks on the disc, but at the same time perhaps we should be happy about it because it is perhaps so here many long songs can handle in this tempo. 9/1-2014