BLOWFUSE-THE 4TH WALL(CD-HFMN SPIRAL 035/SBÄM RECORDS)

Spansk punk är aldrig fel för de har en bra scen därnere efter vad jag förstår. Inledande Move On börjar riktigt skönt och jag känner hitlåt med en gång där för det är en låt i samma anda som grupper som Green Day, Blink 182 men kanske lite tuffare på något sätt. De nio låtarna är alla små hits i sig själv när det gäller poppig punk och jag kan tänka eller i alla fall borde de vara riktigt stora i Spanien med sin musik. Men de kanske inte gillar engelsksjungen musik där. Men ni som gillar melodier med ett punkigt sound, kommer verkligen inte att bli besvikna för då skulle jag bli besviken på er 😉 . Lätt att sjunga med i och det är ju aldrig fel tänker jag och kolla gärna in skivan för jag tycker inte att ni ska missa denna nio-låtars skiva. I Fade in the dark så blir det lite hårdare tongångar tycker jag och lite metalriff har hittat in på gitarren men melodierna finns där självklart…En intressant skiva. Kanske ingen ny musikstil men de förvaltar sin kärlek till punkrock väl här i alla fall. Så egentligen är det ett givet köp! 4/4-2024

*******

BLOWFUSE-THE 4TH WALL(CD-HFMN SPIRAL 035/SBÄM RECORDS)

Spanish punk is never wrong because they have a good scene down there from what I understand. The opening Move On starts really nice and I feel the hitsong at once there because it's a song in the same spirit as groups like Green Day, Blink 182 but maybe a little tougher in some way. The nine songs are all small hits in themselves when it comes to poppy punk and I can think or at least they should be really big in Spain with their music. But they may not like English-sung music there. But you who like melodies with a punky sound, will really not be disappointed because then I would be disappointed in you 😉. Easy to sing along to and that's never wrong, I think, and please check out the record because I don't think you should miss this nine-song record. In Fade in the dark, it becomes a little harder tones, I think, and some metal riffs have found their way into the guitar but the melodies are there of course... An interesting record. Maybe not a new musicstyle but they manage their love to punkrock well here anyway. So really, it's a given purchase! 4/4-2024

BLOWFUSE-COUCH(M-CD MORNING WOOD RECORDS MWR010)

Som en blandning av två svenska band stormar Blowfuse fram tycker jag. De svenska band jag tänker på är Sator och å ena sidan och Hives å andra sidan. Ni förstår då ni som kan er rock/punk historia att det handlar om ganska distad snabb rock med punkinfluenser då om man snackar om de två grupperna och Blowfuse har lyckats få till en bra blandning av det snabba, distade och melodiska. De sju låtarna tilltalar mig riktigt mycket och jag gillar verkligen när det finns melodier till en sådan här snabb musik för då blir det riktigt bra! Synd bara att det inte var det dubbla antalet låtar på skivan men på samma gång kanske vi skall vara glada för det för det är kanske så pass här många och långa låtar man klarar av i detta tempot. 9/1-2014

********

BLOWFUSE-COUCH(M-CD MORNING WOOD RECORDS MWR010)

As a mixture of two Swedish bands storms Blowfuse up I think. The Swedish bands I can think of is Sator and on the one hand and the Hives on the other hand. You know when you, as you can rock / punk history that it is quite distorted fast rock with punk influences as if you're talking about the two groups and Blowfuse have managed to get a good mix of the fast, distorted and melodic. The seven songs appeal to me quite a lot and I really like it when there are melodies to such a fast music for then it will be really good! Too bad there was not twice the number of tracks on the disc, but at the same time perhaps we should be happy about it because it is perhaps so here many long songs can handle in this tempo. 9/1-2014