BLOODY F MESS-TRANSCEND A COLLECTION OF SPOKEN WORD AND MUSIC(CD)

Här är det udda saker på gång. Musik i bakgrunden och prat framför det. Man tänker lite grand på Jello Biafra ibland men denne man låter inte lika arg precis. Men visst finns det sekvenser här med intressanta saker men jag har lite svårt för att lyssna på såhär långa textmassor egentligen och koncentrera mig på vad de pratar om. Men visst är det en frisk fläkt på sitt sätt men det är kanske inte riktigt den typen av”musik” som jag kommer att spela varje dag. Men när de kör No Fun blir det lite drag och då ler man lite grand…14/4-2015

*****

BLOODY F MESS-TRANSCEND A COLLECTION OF SPOKEN WORD AND MUSIC(CD)

Here are the odd things going on. Music in the background and talk in front of it. You think a little bit of Jello Biafra sometimes but this man does not sound as angry right. But there are sequences here with interesting things but I have a little difficult to hear like long text a lot and really concentrate on what they're talking about. But it is a breath of fresh air in its way but maybe it's not really the kind of "music" that I will play every day. But when they run the No Fun will be a little draw and then smiling to a little ... 14/4-2015