BLOOD N BEER(CD)

Jag tror att detta är någon slags egen samling av låtar de gjort och allt som allt är det 9 låtar. Det är ganska tuffa oilåtar och det kanske inte är den typen av oi som alla är vana vid utan lite mer distade gitarrer än vad vi är vana vid för jag skall kanske inte säga att det låter som Business eller Cockney Rejects precis men det finns ju självklart influenser från dessa båda band till exempel. Men jag tycker om deras distade gitarrer för det känns faktiskt lite som tidiga Blitz just därför. De nio låtarna är alla högkvalitativa i sitt sound även om det inte är en produktion som är fantastisk så finns det väldigt mycket som är känslor och det på ett underbart vis! 15/4-2015

*******

BLOOD N BEER(CD)

I think this is some kind of own collection of songs they've done and all in all it's nine songs. It's pretty tough oilsongs and it may not be the type of o which are all accustomed to, but a little more distorted guitars than we are accustomed to, I should perhaps not say that it sounds like Business or Cockney Rejects exactly but there are obvious influences of these two bands, for example. But I like their distorted guitars for it actually feels a bit like early Blitz exactly why. The nine songs are all high quality of their sound even if there not is a production that is fantastic so there is very much that is emotions and in a wonderful way! 15/4-2015