BLONDES-SUMMER STRUT(CD-MIDDLE CLASS PIG RECORDS MCP-CD 024/EVIL BITCH 666) Det här känns riktigt klassiskt på något sätt. Här har vi en grupp som är uppväxt med 60-talsmusik kan jag tänka mig. Lägg då till lite punkrock av tidigt slag och blanda detta i en mixer och Blondes finns i era högtalare. De kör en Wreckless Eric cover också och det är inte fy skam för den killen kunde verkligen göra stor popmusik. Mycket av de klassiska tonerna från pop finns här och helt klart lyckas Blondes med sitt uppsåt, att låta den klassiska popmusiken blomstra. Typiskt ett sådan band som kanske inte kommer att sälja så mycket men kommer att bli recensenternas favoriter.(SJU) 4/2-03

BLONDES-SUMMER STRUT(CD-MIDDLE CLASS PIG RECORDS MCP-CD 024/EVIL BITCH 666)  This is a really callic feeling over it. Here we have a group which is grown up with 60´s music can I think. Put some early punkrock to this one and mix it in a mixer and Blondes is in your amplifiers. They do a Wreckless Eric cover too and that´s not a shame because that guy did really big popmusic. Much of the classic tunes from pop is here and  think that Blondes is really good at the things they want to do, let the classic music flower. They´re the type of band which not will sell so much but they´re going to be reviewers favourites.(SEVEN) 4/2-03