BLOKEO-INFARTO(CD)

Gruppen kommer från Madrid och de sjunger på spanska och spansk punk/hardcore har väl alltid kommit i skymundan lite grand men jag tycker nog att det finns en hel del bra alster därifrån. Detta är ett av de bra alstren för deras punkmusik berör mig mycket och jag gillar deras melodier etc. För när man inte förstår texterna så får ju musiken tala på ett helt annat sätt och punkmusik handlar ju mycket om texter men för min del kan det handla väldigt mycket om melodier och musik också även när det kommer till punkrock. Blokeo har ett riktigt trevligt sound och jag tror helt klart att många kan uppskatta detta både punkare med nitar och punkare med skateboards om man säger så. En bra bild på framsida med ett hjärta även om det står Infarto(betyder det infarkt? Så är det verkligen hjärta i musiken. 20/2-2015

*******

BLOKEO-INFARTO(CD)

The group comes from Madrid and they sing in Spanish and Spanish-punk / hardcore has probably always been neglected a little bit but I think that there are a lot of good works from there. This is one of the good articles for their punk music touches me a lot and I like their melodies, etc. For when one does not understand the lyrics so get the music speak in a completely different way and punk music's all about texts, but for my part this could a lot of melodies and music too, even when it comes to punk rock. Blokeo has a really nice sound and I think quite clear that many can appreciate that both punks with studs and punks with skateboards if you say so. A good picture on the front with a heart even though it says Infarto (it means infarction?) so is it really the heart of the music. 20/2-2015