BLIXTNEDSLAG-KALLA KÄNSLOR(MINI-CD)

 

Mikael Holm med sitt Blixtnedslag har skickat en femlåtars skiva och jag har ju gillat det tidigare han har gjort. Jag vet inte om denna kommer på skiva egentligen eller om de bara är digitala. Låttitlar som Spöken i huvudet, Lat och Ful och Stinker av piss gör mig i alla fall nyfiken. Blixtnedslag har en attityd som jag gillar och visst faller tankarna tillbaka på grupper som Ebba Grön, KSMB och de årtalen och det var då som det fanns otroligt mycket melodier och attityd. Visst finns det ännu men då var det nytt och man var yngre. Blixtnedslag frammanar lite av samma känslor faktiskt och all heder åt det….Snygga melodier med en lite rockig punk som jag gillar och jag tror säkert att det finns saker att förbättra i musiken men jag känner mig ganska nöjd…Korta låtar och hela skivan klockar in på typ 12 minuter och då är det ändå 5 låtar….kolla in i alla fall. 1/4-2019


********

BLIXTNEDSLAG-KALLA KÄNSLOR(MINI-CD)

Mikael Holm with his Blixtnedslag  has sent a five-song record and I have liked it before the things he has done so. I do not know if this comes on record really or if they are just digital. Song titles like Spöken i huvudet, Lat och Ful och Stinker av piss make me curious anyway. Blixtnedslag have an attitude that I like and certainly the thoughts fall back on groups like Ebba Grön, KSMB and those years and it was then that there were incredibly many melodies and attitude. Sure there is yet, but then it was new and you were younger. Blixtnedslag actually evoke a bit of the same emotions and all the honor for it… .Gorgeous melodies with a little rocky punk that I like and I certainly think there are things to improve in the music but I feel pretty satisfied ... Short songs and the whole record clocks in on type 12 minutes and then it is still 5 songs .... check out anyway. 1/4-2019