BLIXTNEDSLAG-DINA TUFFA BLICKAR(KASSETT)

*******

Mikael Holm fortsätter att spela in sina punkiga alster. Denna gång fick jag en kassett med dessa tre låtar. Det ä ren typ av punk som jag tänker tillbaka på 80-tals punk i Sverige och det är en ganska skön känsla. Då var jag ju ung i kroppen och nu är jag bara ung i sinnet. Han skriver själv att han är influerad av KSMB, IQ55, Blitzen etc så det förklarar ju lite av 80-talssoundet. Jag gillar det hela för det känns inte för överarbetat och det är inte perfekt på något sätt men det är punk på alla sätt. Skulle vara kul om han kunde göra en LP eller något sådant för kassett är inte riktigt min melodi. Har aldrig förstått mig på den grejen. Men det klart att det är ett billigare alternativ än vinyl eller CD såklart. Men skitsamma de tre låtarna ger i alla fall mig något och de känns befriande på något sätt….kolla in Blixtnedslag på Bandcamp till exempel. mikael_holm@hotmail.com 8/3-2022


********

BLIXTNEDSLAG-DINA TUFFA BLICKAR(KASSETT)

 

Mikael Holm continues to record his punky works. This time I got a cassette of these three songs. It's pure kind of punk that I think back to 80's punk in Sweden and it's a pretty nice feeling. I was young in my body and now I'm just young in my mind. He writes himself that he is influenced by KSMB, IQ55, Blitzen etc so that explains a bit of the 80's sound. I like it all because it doesn't feel too overworked and it's not perfect by any means but it's punk in every way. Would be fun if he could do an LP or something like that because cassette isn't really my tune. I've never understood that thing. But of course it's a cheaper option than vinyl or CD of course. But the three songs at least give me something and they feel liberating in some way....check out Blixtnedslag on Bandcamp for example. mikael_holm@hotmail.com 8/3-2022

BLIXTNEDSLAG-KALLA KÄNSLOR(MINI-CD)

 

Mikael Holm med sitt Blixtnedslag har skickat en femlåtars skiva och jag har ju gillat det tidigare han har gjort. Jag vet inte om denna kommer på skiva egentligen eller om de bara är digitala. Låttitlar som Spöken i huvudet, Lat och Ful och Stinker av piss gör mig i alla fall nyfiken. Blixtnedslag har en attityd som jag gillar och visst faller tankarna tillbaka på grupper som Ebba Grön, KSMB och de årtalen och det var då som det fanns otroligt mycket melodier och attityd. Visst finns det ännu men då var det nytt och man var yngre. Blixtnedslag frammanar lite av samma känslor faktiskt och all heder åt det….Snygga melodier med en lite rockig punk som jag gillar och jag tror säkert att det finns saker att förbättra i musiken men jag känner mig ganska nöjd…Korta låtar och hela skivan klockar in på typ 12 minuter och då är det ändå 5 låtar….kolla in i alla fall. 1/4-2019


********

BLIXTNEDSLAG-KALLA KÄNSLOR(MINI-CD)

Mikael Holm with his Blixtnedslag  has sent a five-song record and I have liked it before the things he has done so. I do not know if this comes on record really or if they are just digital. Song titles like Spöken i huvudet, Lat och Ful och Stinker av piss make me curious anyway. Blixtnedslag have an attitude that I like and certainly the thoughts fall back on groups like Ebba Grön, KSMB and those years and it was then that there were incredibly many melodies and attitude. Sure there is yet, but then it was new and you were younger. Blixtnedslag actually evoke a bit of the same emotions and all the honor for it… .Gorgeous melodies with a little rocky punk that I like and I certainly think there are things to improve in the music but I feel pretty satisfied ... Short songs and the whole record clocks in on type 12 minutes and then it is still 5 songs .... check out anyway. 1/4-2019