BLITZKRIEG/PARADOX UK-THE RETCH FILES VOL 2(CD-RETCH RECORDS RRCD021) Lite dokumentation från Spikes bolag Retch Records är alltid trevligt. Först ut är en livehistoria med hans band Blitzkrieg som är en ganska trevlig historia med punkrock som den låter när den är live. Med låtar som Lest we forget, Future must be ours och Destruction har de för alltid etsat sig fast i mitt minne. Paradox UK är också ett band där Spike medverkade och de spelade lite lättare typ av punk. Det här är en samling av split,12:or och 7:or med gruppen som är riktigt trevlig. Det är punk som den skall låta när den kommer från England och här är de viktigaste influenserna Exploited och andra band i den tidiga 80-talscenen av punk i England(SJU) 3/7-01 BLITZKRIEG/PARADOX UK-THE RETCH FILES VOL 2(CD-RETCH RECORDS RRCD021)Some documentary from Spikes record label Retch records is always fun. First out is his band Blitzkrieg with a livehistory with eleven songs. It´s a nice thing with punk witht he fact that this is how punk is sounding live. With songs like  Lest we forget, Future must be ours and Destruction they always have a place in my heart. Paradox UK is also a band which Spike was in and they played a little easier type of punk. This is a compilation with split, 12 inches and 7 inches with the groups which is really nice. It´s punk when it´s best and sound like it should be when it´s coming from England. And here´s the most important influences Exploited and the early 80´s punkscene in England(SEVEN) 3/7-01