BLINDSIDE-WITH SHIVERING HEARTS WE WAIT(CD-NATIONAL NATCD 112)

Jag intervjuade ju denna grupp för många år sedan och redan då vet jag att gruppen var uttalat kristna och det var ganska ovanligt och är väl ganska ovanligt i Sverige. De enda rockgrupperna som jag kommer på med en gång som säger sig vara det är väl Freda, Jerusalem och Tekla Knös. Ganska oviktigt egentligen om man är kristen, religiös, buddhist eller ateist så länge man gör bra musik och det gör ju Blindside. Det var ett tag sedan jag lyssnade på dem men det känns som om de har utvecklat sin tidigare hårda stil till att fortfarande vara hårda men de har blandat in lite andra pompösa inslag som kommer i en del låtar och det gör det ganska eget faktiskt. Ett riktigt bra svenska band som jag förstår har framgångar i utlandet. 29/6-2011

*******

BLINDSIDE-WITH SHIVERING HEARTS WE WAIT(CD-NATIONAL NATCD 112)

I interviewed this group many years ago and already then I know that the group was Christian and that was very unusal and it´s unusual in Sweden. The only rockgroups I can come up with at once which says that they´re Christian is Freda, Jerusalem and Tekla Knös. Really unimportant actually if you´re Christian, religious, Buddhist or atheist as long as you do good music and that does Blindside. It was a while since I have been listening to the group but it feels like if they have developed their earlier harder style which still can be hard but they have been taken in some more pompeous things in some of the songs and that makes this really own actually. A really good Swedish band which I understand that they have success outside Sweden too. 29/6-2011