BLIND HORSES-UGLYJACK(CD)

Alla i gruppen heter Blind i efternamn. De har instrument som banjo, trumpet, klockspel etc i sättningen så detta blir nog udda…Det är ganska udda men jävligt fräckt. Jag kommer med en gång att tänka på Violent Femmes och deras nakna sound och ändå blir det punkigt på något sätt men det är nog sättet det framförs på. Med attityd och tuffhet tros avsaknaden av elektriska instrument i något större uträckning. Jag gillar verkligen deras sätt at framför sin musik och de har pondus och de vet att de har en stil som är udda men de spelar på som om ingenting hade hänt och det gillar jag. Det är nog det som är det punkiga med gruppen även om de inte spelar punk på långa vägar.. 8/1-2015

*******

BLIND HORSES-UGLYJACK(CD)

Everyone in the group is called Blind in surname. They have instruments like banjo, trumpet, glockenspiel, etc. in the line up so this will probably be odd ... It's quite odd but damn nifty. I will immediately think of the Violent Femmes and their naked sound and yet it becomes punky in any way but it's probably the way it operated on. With attitude and toughness though the lack of electric instruments in any greater extent. I really like their way at front of their music and their presence and they know they have a style that is odd but they play on as if nothing had happened, and I like that. That's probably what it is punky with the group even if they are not playing punk by a long shot .. 8/1-2015