BLEED-CHAOS IMPACT(CDM & O MUSIC)

 

Det jag måste säga med en gång är att detta är perfekt träningsmusik. Jag har sagt detta förr jag vet men Bleed seglar upp till att vara en av favoriterna just i denna gren, jag gillar deras sätt att blanda det tunga, aggressiva med det snygga som det gör så bra. Men visst måste det kallas för thrash kan jag tänka mig för det är ju det som är stilen. Men jag gillar det som jag tror är två olika sångare eller också är deras sångare bra på många sätt att sjunga. Så varför inte kolla in denna grupp och även om namnet är använt förut så gör de själ för namnet för det känns som om man blöder men på ett positivt sätt om man nu kan det. 2/2-2017


********

BLEED-CHAOS IMPACT(CDM & O MUSIC)

What I must say at once that this is the perfect workout music. I've said this before but I know Bleed sail up to be one of the favorites to do this anyway, I like their way of mixing the heavy, aggressive with the stylish as it does so well. But surely they must be called to thrash, I can imagine because it's what the style is. But I like it that I think are two different singers or maybe is their singer so good in many ways to sing. So why not check out this group and although the name is used before so do they have the soul for the name because it feels as if you are bleeding but in a positive way if you can it. 2/2-2017