BLEED-NOT SO QUIET DEMOS(MINI-CD)

Jag fick två riktiga skivor och denna demoskiva från nya skivan för att få ett hum hur det kommer att låta på den. Tre låtar med Fuck i titeln av 5 stycken så alltså 60% fuck off band här. Musikaliskt är det nästan lite tuffare än förra gången och ibland hör jag Blitz eller något sådant i bakgrunden men det är nog en basgång i Fuck your scene som jag gillar och som härrör till den gruppen. Men det är väldigt trevligt att höra gruppen musik annars för det är som sagt väldigt tätt det som spelas och inte många andningspauser här och detta är verkligen punk på hög nivå. 2/12-2014

********

BLEED-NOT SO QUIET DEMOS(MINI-CD)

I got two real discs and this demo disc from the new album to get an idea how it will sound on it. Three songs with Fuck in the title of 5 pieces so therefore 60% fuck off band here. Musically, it's almost a little tougher than last time and sometimes I hear Blitz or something in the background but it's probably a bass line in Fuck your scene that I like and that relates to the group. But it's very nice to hear music group or else it's like I said very closely what is played and not many breathing pauses here and this is really punk at high level. 2/12-2014

BLEED-HOOLIGAN ELEMENT(CD-A MOTHERFUCKING SOUNDS PRODUCTION)

Skivan börjar med några domedagsklockor för att sedan gå över till någon vacker musik innan musiken drar igång på riktigt. Detta känns som om det är väldigt tuff oi/streetmusik och jag tänker på grupper som tidiga UK Subs, Business och på den vägen är det. Det är ett väldigt tätt sound och det känns som sagt igen från tidiga UK Subs skivor och det är något jag är uppväxt med så därför är ju detta musik som verkligen ger mig goa vibbar. Texterna är arga och det känns som om de inte gillar övermakten så där överdrivet mycket och vem gör det. Men de älskar i alla fall att leva i staden i I love living in the city så det är inte bara hat mot olika saker. Men riktigt bra och tät punkmusik är detta. Kolla in med den gång. 2/12-2014

********

BLEED-HOOLIGAN ELEMENT(CD-A MOTHERFUCKING SOUNDS PRODUCTION)

The disc starts with some doomsday clocks and then go over to someone beautiful music before the music kicks off for real. This feels like it's very tough oi / street music and I think of groups as early UK Subs, Business, and the way it is. It's a very tight sound and it feels as I said again from early UK Subs discs and it's something I grew up with so why's this music that really gives me good vibes. The lyrics are angry and feel as if they do not like over power like that excessively and who does it. But they love anyway to live in the city in I love living in the city so it is not only the hatred of different things. But really good and tight punk music this is. Check in at once!. 2/12-2014

BLEED-BEDLAM(CD-A MOTHERFUCKING SOUNDS PRODUCTION)

Jag trodde först att första låten på skivan var Pere Ubus gamla “hit” The final Solution men det är en låt om Nazisterna och vad de gjorde under andra världskriget. Inget nytt kanske men det är alltid viktigt att ta upp detta så att det inte glöms. Som vanligt är deras texter fyllda av ilska precis som punk skall vara och visst kan vi kalla det oi men jag skulle kanske kalla det ren och skär punkrock. Mycket inslag av tidiga UK Subs här också men detta utan att på något sätt låta som de men det finns element som gör att man tänker på dem.. Men det finns låtar här som är helt annorlunda som Don´t believe som går riktigt riktigt fort och den är kul…Bleed är ett band som borde vara kändare…helt klart! 2/12-2014

********

BLEED-BEDLAM(CD-A MOTHERFUCKING SOUNDS PRODUCTION)

At first I thought that the first song on the album was Pere Ubus old "hit" The Final Solution, but it's a song about Nazis and what they did during World War II. Nothing new perhaps but it is always important to take this up so that it is not forgotten. As usual, their lyrics full of rage just like punk should be, and certainly we can call it o but I would perhaps call it sheer punkrock. Very much hints of early UK Subs here too but this without in any way sound like they but there are elements that makes you think of them .. But there are songs here that are totally different as Don't believe that going really really fast and it's fun ... Bleed is a band that should be more well known ... clearly! 2/12-2014

BLEED-(ENOUGH TO) MAKE YOU SICK(MINICD)

Jag fick för mig att detta var en fortsättning på Blood(för jag hade kontakt med dem också) men det var det inte. Gruppen kommer i alla fall från England och det brukar jag ju gilla. 5 låtar och med fräcka låttitlar som Shit for Brains, Prostitute och (I´m a) Nihilist. Ganska tuff musik med tendenser till streetpunk men jag får ändå förnimmelser till 80-talet och en grupp som Blitz när jag lyssnar till Bleed. 5 låtar med hög engelsk punkvalité. Kolla in deras My space sida.  18/1-2010

******

BLEED-(ENOUGH TO) MAKE YOU SICK(MINICD)

I thought in the first place that this was the continuing on Blood(because I was in contact with them too) but it wan´t. The group comes anyway from England and I use to like that. 5 songs with cool songtitles like Shit for Brains, Prostitute and (I´m a) Nihilist. Really tough music with tendencies from streetpunk but I got anyway thoughts from the 80´s a a group like Blitz when I listens to Bleed. 5 songs with really high English punkquality. Check out their MY Space site. 18/1-2010