BLEAK OUTLOOK-BEGGARS CAN´T BE CHOOSERS(CD-PIPALUCKBOLAGET PLC 211)

 

De har fått en del rubriker det senaste när de spelade på någon konstförening eller vad det var. Detta är rutinerade gamla punkrävar och bland annat har Jörgen spelat i gamla Eskilstunagruppen WC.  Jag trodde också alltid att detta skivbolag har stavat Pippa och inte Pipa men det är väl jag som är snuskig bara. 17 låtar får vi på denna CD(ska tydligen komma som vinyl senare) och det är inledningsvis en ganska snabb och lite primitiv punkrock som vi får uppspelat för oss och det verkar lovande inledningsvis. Faktiskt lite egen punkstil men på samma gång påminner det om något som jag inte kan placera. Jag tror att det är sångaren Thomas Wahlström som har en röst som skiljer sig från andra punksångare som gör att jag tycker det låter annorlunda för annars är det 77-punk i modern tappning som är Bleak Outlooks melodi. De har delat upp skivan i tre Movement men jag förstår inte riktigt vad de menar så en intervju vore kanske på sin plats för att utröna mer angående detta. 27/3-2018


********

BLEAK OUTLOOK-BEGGARS CAN´T BE CHOOSERS(CD-PIPALUCKBOLAGET PLC 211)

They have got some headlines lately when they played at any art association or whatever it was. These are routine old punk foxesand, among other things, Jörgen has played in the old Eskilstunagroup WC. I always thought that this record label has spelled Pippa and not Pipa, but I'm just that is filthy only. We will get 17 songs on this CD (apparently come as vinyl later) and it's initially a rather fast and a little primitive punk rock that we get played for us and it seems promising initially. Actually it´s an own punk style, but at the same time it reminds me of something I can not place. I think it's the singer Thomas Wahlström who has a voice which is different from other punkvocalists that makes me think it's different for otherwise it's 77-punk in modern style which is Bleak Outlooks melody. They have divided the record into three Movement but I do not really understand what they mean so an interview might be in place to investigate more about this. 27/3-2018