BLAZCOOKY GANG-NO CONCESSIONS(MINI-CD)

De börjar med en låt som heter som heter Tribute to RATM och det låter väl trevligt för om det handlar om Rage against the Machine för det var/är ju en bra grupp. Jag förstår ganska snabbt att det är en låt för att hylla just den gruppen för det låter som om det var en låt av dem. Ganska fräckt faktiskt.  De följande fem låtarna är egna låtar(det var väl i och för sig den förra också). Det fortsätter lite i samma stil och jag trodde det skulle vara lite mer fartfylld musik men det handlar mer om en sorts musik med mycket känslor för det är väl så det är mer än att det skulle vara ren och skär hardcore även om små influenser därifrån finnes. Ganska kul musik faktiskt och det är en ganska lagom inledning såhär en måndagsmorgon. 13/4-2015

******

BLAZCOOKY GANG-NO CONCESSIONS(MINI-CD)

They start with a song called called Tribute to RATM and it sound nice because if it is about Rage Against The Machine and because it was / is of course a good group. I understand pretty quickly that it's a song to celebrate that particular group because it sounds like it was a song by them. Pretty nifty indeed. The following five songs are original songs (it was well in and of itself it last too). It continues a little in the same style and I thought it would be a little more fast-paced music, but it's more about a kind of music with a lot of feelings for that is the way it's more than that it would be pure hardcore although small influences from there . Pretty fun music and actually it is a rather moderate introductory on a Monday morning. 13/4-2015